Digitala utskick

Utskick från Bygglovsavdelningen blir digitala

Från och med april 2020 kommer Sundsvalls kommun att successivt börja skicka digital post till alla som är anslutna till en digital brevlåda. Detta för att minska kommunens klimatpåverkan. Till en början kommer vi att skicka digital post för vissa delar av bygglovsprocessen för att efterhand utöka de digitala breven till flera typer av handlingar från kommunen.

Vi kommer i första hand att skicka bygglovshandlingarna via Mina Meddelanden. Har inte sökanden anslutning till någon digital brevlåda skickar vi aktuella handlingar, till berörd, via redovisad epost-adress. Saknas sådan adress skickar vi handlingarna med ordinarie postgång.

Här kan du läsa mer om Digital brevlåda: Information om digital brevlåda

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.