Braskamin, eldstad, rökkanal

Du måste alltid göra en anmälan innan du installerar eldstad, braskamin, kakelugn eller öppen spis, och numera även kassett eller insats.

Ska du däremot byta ut en eldstad till likvärdig krävs ingen ny anmälan, om du ansluter till befintlig skorsten/rökkanal. Då räcker det med att ett sotarintyg skickas in.

Ändring av eldstad

Som väsentlig ändring av eldstad räknas byte av energislag som exempelvis från olja till pellets. Det kan även vara när du gör ändringar i skorsten som avsevärt påverkar byggnadens brandskydd.

Ersättning av befintlig panna eller vedspis

Om du bara ska ersätta din befintliga panna eller braskamin behöver du inte göra en anmälan.

Anmälan kan göras genom e-tjänst eller blankett

Du kan använda e-tjänsten både på din dator och din läsplatta. Tänk på att du behöver e-legitimation för att kunna använda tjänsten.

E-tjänst Anmälan av eldstad

Blankett Anmälan för eldstad/rökkanal
(fyll i och skriv under) eller beställ på telefon 060-19 13 11.
Avgiften för anmälan hittar du i vår Plan- och bygglovstaxa .

Sotare

För kontroll och sotning av eldstäder och rökkanaler kan du kontakta Sundsvalls norra eller södra sotningsdistrikt. Du kan också läsa mer om sotning på Räddningstjänsten Medelpads hemsida.

Södra sotningsdistriktet
Telefon: 060-155250

Norra sotningsdistriktet
Telefon: 060-568260

Kontakt

Bygglovavdelningen

060-19 13 11

Bygglovavdelningen, stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall
Besöksadress: Kommunhuset, Norrmalmsgatan 4, plan 4

Öppettider

Telefontider: 08.00-09.00 samt 13.00-14.00, måndag-fredag

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.