Mobilitetsnorm för Sundsvalls kommun

Vid nybyggnation eller större ombyggnation av bostadshus samt lokal för verksamheter behöver bil- och cykelparkering planeras enligt kommunens riktlinjer för hållbar mobilitet.

Hur kommunen planerar för parkering påverkar i stor utsträckning hur samhället kan skapa en hållbar
och attraktiv stad fylld av folkliv. Genom denna mobilitetsnorm anger kommunen riktlinjer och arbetssätt som ska ligga till grund för bedömning av mobilitetsåtgärder och lämpligt utrymme för parkering av bil och cykel i plan- och bygglovsärenden. Normen gäller vid nybyggnation samt större ombyggnation av flerbostadshus och verksamhetslokaler.

Mobilitetsnorm för Sundsvalls kommun.

 

Kontakt

Madeleine Blom Projektingenjör

060-19 15 37

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.