Kontrollansvarig

Den kontrollansvarige, KA, för ett bygge ska vara certifierad, ha kunskap om byggnadsarbete och gällande bygglagsstiftning.

Kontrollansvarig deltar i byggsamrådet och är med vid kontroller och besiktningar.

Du som är byggherre ska utse en kontrollansvarig om ditt byggprojekt kräver anmälan. Den kontrollansvarige ska bland annat se till att kontrollplanen, gällande bestämmelser och villkor följs samt att nödvändiga kontroller genomförs.

När behövs en kontrollansvarig, KA?

För de flesta bygg-, mark- och rivningsprojekt ska det finnas en kontrollansvarig, en så kallad KA. Den kontrollansvarige har samma funktion som tidigare men arbetsuppgifterna är mer omfattande.

Det behövs inte alltid en KA för en liten tillbyggnad av ett småhus eller för ett garage, uthus eller liknande, men byggnadsnämnden kan bedöma att det behövs även vid sådana åtgärder.

Entreprenören får inte vara kontrollansvarig

En kontrollansvarig ska ha en självständig ställning i förhållande till den som bygger. Det betyder att entreprenören kan inte samtidigt vara KA. En KA ska även hjälpa byggherren att ta fram en kontrollplan för bygget och även vid ändringar eller rivningar hjälpa till med att se över om det kan finnas något farligt avfall i rivningsmassorna som till exempel PCB, kvicksilver, asbest eller något annat farligt.

Den viktigaste uppgiften för KA blir ändå att se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs.

Anmälan om kontrollansvarig
Fyll i, skriv ut, skriv under och skicka in blanketten om vem du utsett till kontrollansvarig. Sedan ska stadsbyggnadsnämnden godkänna honom eller henne.

Om det blir fel

Om KA ser att det blir fel och att man avviker från kontrollplanen ska detta rapporteras till byggherren och vid behov till stadsbyggnadsnämnden.

Delta vid tekniska samråd och besök på arbetsplatsen

KA ska medverka vid det tekniska samrådet och vid byggnadsinspektörens besök på arbetsplatsen.

Dokumentation om arbetsplatsbesök och utlåtande vid slutsamråd

Kontrollansvarig ska dokumentera sina arbetsplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde inför slutbeskedet.
Inför slutsamrådet ska KA också skriva ett utlåtande över alla sina iakttagelser.

Det är väl värt att anlita en ambitiös KA eftersom han eller hon kan förhindra att onödiga fel görs på bygget. Ett felaktigt arbetsutförande kan stå byggherren dyrt.

Kontakt

Bygglovavdelningen

060-19 13 11

Bygglovavdelningen, stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall
Besöksadress: Kommunhuset, Norrmalmsgatan 4, plan 4

Öppettider

Telefontider: 08.00-17.00 måndag-fredag
Bygglovhandläggare, telefontid måndag-fredag 13-14

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.