E-tjänster och blanketter för bygglov och anmälan

Nybyggnad - ansökan om bygglov Bygg- och exploateringskartan Eldstad - anmälan Komplementbyggnad - ansökan om bygglov Rivning - ansökan om lov Skylt - ansökan om bygglov Strandskydd - ansökan om dispens

Kontakt

Bygglovavdelningen

060-19 13 11

Bygglovavdelningen, stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall
Besöksadress: Kommunhuset, Norrmalmsgatan 4, plan 4

Öppettider

Telefontider: 08.00-17.00 måndag-fredag
Bygglovhandläggare, telefontid måndag-fredag 13-14

Ritnings-, geo- och bygglovsarkiv Arkivet finns även digitaliserat (och tillgängligt för alla) på: https://sundsvall.se/arkiv

060-19 13 11

Besöksadress:
Kommunhuset
Stadsbyggnadskontoret
Norrmalmsgatan 4, plan 4

Öppettider

Telefontid: måndag - fredag 08.00-17.00

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.