E-tjänster och blanketter för bygglov och anmälan

Från och med april 2020 blir utskick från bygglovavdelningen digitala.

Vi arbetar för att minska kommunens klimatpåverkan och skickar därför digital post för vissa delar av bygglovsprocessen. Sundsvalls kommun att successivt börja skicka digital post till alla som är anslutna till en digital brevlåda.

Vi kommer i första hand att skicka bygglovshandlingarna via Mina Meddelanden. Har du inte anslutning till någon digital brevlåda skickar vi aktuella handlingar till dig via den e-postadress som du angivit. Saknas e-postadress skickar vi handlingarna med ordinarie postgång.

Information om digital brevlåda

Bygg- och exploateringskartan Eldstad - anmälan Komplementbyggnad - ansökan om bygglov Rivning - ansökan om lov Skylt - ansökan om bygglov Strandskydd - ansökan om dispens

Kontakt

Bygglovavdelningen

060-19 13 11

Bygglovavdelningen, stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall
Besöksadress: Kommunhuset, Norrmalmsgatan 4, plan 4

Öppettider

Telefontider: 08.00-17.00 måndag-fredag
Bygglovhandläggare, telefontid måndag-fredag 08.00-09.00 och 13.00-14.00

Ritnings-, geo- och bygglovsarkiv Arkivet finns även digitaliserat (och tillgängligt för alla) på: https://sundsvall.se/arkiv

060-19 13 11

Besöksadress:
Kommunhuset
Stadsbyggnadskontoret
Norrmalmsgatan 4, plan 4

Öppettider

Telefontid: måndag - fredag 08.00-17.00

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.