Luften i Sundsvall

Sundsvalls kommun mäter regelbundet luftens kvalitet i Sundsvall.

Luften just nu

Pollenhalter

Hur pollensituationen är just nu hittar du här:

Föroreningar

Aktuell mätning av luften i Sundsvall hittar du här:

Hur är det ställt med luften i centrala Sundsvall?

Luften i Sundsvall är renare i dag än på 1970-talet. Det beror på att industrierna har bättre rening i dag än på 70-talet. Dessutom har ved- och oljeeldningen i våra hushåll minskat samtidigt som fler värmer upp sina hus med fjärrvärme och bergvärme.

Varför är kvaliteten inte bra på alla platser?

Det finns framförallt två olika typer av luftföroreningar som är för höga. En av föroreningarna är höga partikelhalter i luften, den andra är höga halter av kvävedioxider.

Varför blir det för höga partikelhalter?

Den största anledningen till de höga halterna kommer av användningen av dubbdäck på våra bilar. Dubben river upp partiklar från asfalten som vi sedan andas in.
Läs mer om hur dubbdäck påverkar luften här.

Varför blir det för höga halter av kvävedioxider?

De höga halterna kommer från dieseldrivna fordon. Antalet dieselfordon har ökat på senare år.

Områden där luften behöver förbättras

För att vi ska klara regionala och nationella miljömål och miljökvalitetsnormer måste nivåerna av luftföroreningar minska i Sundsvall.

Längs dessa gator i Sundsvall arbetar vi nu med att förbättra luftkvaliteten:

  • Skolhusallén
  • Köpmangatan
  • Bergsgatan från Oscarsgatan till Parkgatan
  • Väg 562 mellan järnvägsstationen och Skönsberg

Kontakt

Ylva Jakobsson Miljökontoret

060-19 11 94

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.