Regler för eldning

Om du eldar utomhus riskerar du att störa din omgivning eftersom det bildas rök, lukt och sot. Du bör därför undvika detta.

Regler kring eldning utomhus

  • Det enda som du får elda utomhus är trädgårdsavfall, men helst ska du kompostera ditt trädgårdsavfall. Mer information hittar du här: trädgårdsavfall.
  • Under perioden 10 maj – 10 oktober är det inte tillåtet att elda i eller intill område med detaljplan eller annat tätbebyggt område.

Mer information på Räddningstjänstens webbplats:

Om du blir störd av eldning utomhus

Om du störs av att någon eldar utomhus bör du i första hand vända dig till den som eldar. I andra hand kan du kontakta oss på miljökontoret.

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

1/1 - 12/5, 08.00 - 11.30, 13.00 - 15.30
13/5 - 15/9, 08.00 - 11:30, 13.00 - 15.00
16/9 - 31/12, 08.00 - 11.30, 13.00 - 15.30

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.