Kyla och drag

Tycker du att det är kallt i din lägenhet eller i någon offentlig lokal, gör en felanmälan till den ansvariga. Om det inte hjälper, kontakta miljökontoret.

De flesta människor uppfattar en inomhustemperatur på 20-24 grader som behaglig. Det får inte vara kallare än 18 grader inomhus i en bostad och inte varmare än 28 grader. Vid extrema köldknäppar eller värmeböljor kan undantag göras.

På förskolor och där äldre eller rörelsehindrade personer vistas bör det inte vara kallare än 20 grader.

Mer information om inomhustemperatur

Hur du upplever inomhusklimatet beror på många olika faktorer. Drag kan göra att temperaturen känns lägre än vad termometern visar. Drag uppkommer oftast genom att kall luft kommer in genom friskluftsventiler eller otätheter i fönster och dörrar eller kanske genom en otät yttervägg. Det kan också kännas kallt om man sitter nära en kall yta.

Lufthastigheten i ett rum vid normalt rumstemperatur bör inte överstiga 0,15 meter per sekund. Tänk på att inte täcka för elementen med möbler eller gardiner eftersom det kan göra att elementen inte kan värma kall luft som kommer in vid fönstret.

Den relativa fuktigheten kan också påverka vår uppfattning om hur varmt det är i vår lägenhet. Vid normala inomhustemperaturer bör den relativa fuktigheten ligga mellan 25-50 procent. Om den blir för hög finns risk för att kvalster ska föröka sig.

Om inomhusluften känns för torr, kan det ofta bero på att det är för varmt. Det kan också bero på att luften innehåller mycket damm eller andra föroreningar. Ett tips kan vara att sänka inomhustemperaturen någon grad för att se om besvären försvinner. Det är givetvis även viktigt att bostadens ventilationssystem fungerar som det ska.

Om du som bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst under längre tid upplever att inomhustemperaturen i bostaden är för låg eller för hög bör du i första hand kontakta din fastighetsägare. Om fastighetsägaren inte vidtar några åtgärder kan du vända dig till miljökontoret för att få hjälp och information.

Anmäl ditt missnöje här:

Om du vill anmäla missnöje till miljökontoret använder du blanketten:

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.