Adresser och namnsättning

Har du frågor om namnsättning på gator, orter och adresser ska du vända dig till oss på Sundsvalls kommuns lantmäterikontor.

Namn på nya vägar och områden får inte vara samma som andra vägar inom samma postortsområde. Detta är speciellt viktigt för att post och räddningstjänst lätt ska hitta rätt.

När vi sätter namn på vägar finns ofta ett tema som vi följer i varje område. Ett exempel på det är Granloholm där vägarna bär stadsnamn som Kalmarvägen och Lysekilsvägen.

När det gäller namn på nya bostadsområden tar vi i första hand hänsyn till historiska namn i området och lämpliga förslag från fastighetsägare och boende.

Kontakt

Eva Westin Kartingenjör

060-19 13 03

Sundsvalls kommun
Lantmäterikontoret
851 85 Sundsvall

Öppettider

Telefontid:
08.00-09.00
13.00-14.00

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.