Avgifter, taxor – miljökontoret

Här hittar du information om vad det exempelvis kostar att anmäla, ansöka eller årlig tillsyn av din verksamhet.

Avgifter

  • Registrering av anläggning, kostnad: 956 kronor.
  • Årlig kontrollavgift: 1179 kr per timme, antal timmar bestäms genom en riskbedömning av anläggningen.
  • Extra offentlig kontroll, när brister föranleder uppföljning: 956 kronor per timme.

Anmälan av din verksamhet kostar 956 kronor per timme. Avgift tas ut för varje påbörjad halvtimme, nedlagd hanläggningstid.

För anmälan av följande verksamheter är handläggningstiden dock bestämd till fem timmar:

  • Bassängbad
  • Hygienisk verksamhet
  • Skolor och förskolor

Tillsynsavgiften är 956 kr per timme. Vissa verksamheter omfattas av fast årlig avgift som baseras på en fastställd tidsfaktor. Mer information finns i taxebilaga 2. Hälsoskyddsverksamheter finns längst ner i dokumentet.

När du bygger ett nytt avlopp eller ändrar din gamla anläggning så måste du betala en avgift som varierar beroende på vad du ska göra.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om en särskild så kallad taxa där avgiften är bestämd. Titta i förteckningen nedan så ser du vad du ska betala.

Åtgärd

Avgift

1. Vattentoalett till sluten tank. 3824 kr
2. WC (bad, disk, tvätt) till avloppsanordning med utsläpp till mark eller vatten. 6692 kr
3. Avloppsanordning för bad- disk- och tvättvatten. 6692 kr
4. Bygga flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 ovan, vid samma tillfälle. 7648 kr
5. Ansluta vattentoalett till en befintlig avloppsanordning. Avgift per timme. 956 kr
6. Inrätta en gemensam avloppsanordning enligt punkterna ovan för 6-25 personer. 7648 kr
7. Bygga en gemensam avloppsanläggning för 26-200 personer. Avgift per timme. 956 kr
8. Omprövning av utgånget beslut för avloppsanläggning eller anslutning av wc. 2868 kr
9. Avloppsanordning för bad, disk och tvättvatten utan ansluten vattentoalett. 6692 kr
10. Ändra en avloppsanordning. 3824 kr

Om du inte följer Miljöbalkens regler så riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift. Det är en avgift till staten som tas ut när miljöbalken inte följs.

Förordning om miljösanktionsavgifter

 

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

17/9 - 14/5, 08.00 - 11.30, 13.00 - 15.30
15/5 - 16/9, 08.00 - 11:30, 13.00 - 15.00

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.