Renhållningsordning 2020-2030

Sundsvalls kommun ställer ut ett nytt förslag till renhållningsordning med avfallsplan och föreskrifter mellan den 26 april och 30 september.

Under utställningsperioden har du möjlighet att tycka till och lämna dina synpunkter. Kommunfullmäktige ska fatta beslut om avfallsplanen under hösten 2019 så att den kan börja gälla från och med 2020.

Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) är varje kommun skyldig att upprätta en renhållningsordning, bestående av avfallsplan och avfallsföreskrifter. Innan kommunen antar en renhållningsordning ska kommunen enligt miljöbalken 15 kap 42 § ställa ut ett förslag till renhållningsordning för granskning under minst fyra veckor.

Kommunens avfallsplan är ett viktigt verktyg för att långsiktigt utveckla och förbättra avfallshanteringen och minska avfallsmängderna.

Samråds- och utställningsperioden

Samråds- och utställningsperioden pågår från den 26 april 2019 till den 30 september 2019. Förslaget finns tillgängligt på webben, i Kommunhusets reception och på Kulturmagasinet vid bibliotekets kommunala informationshörna. Under denna period finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Synpunkter som lämnas utgör en allmän handling hos kommunen och kan komma att lämnas ut vid begäran.

Synpunkter skickas till:
Sundsvalls kommun, kommunstyrelsen, 85185 Sundsvall alternativt med e-post till: kommunstyrelsen@Sundsvall.se OBS! Ange diarienummer KS-2019-00364 på handlingen eller i meddelanderaden om ni använder e-post. Synpunkter ska vara hos Sundsvalls kommun senast den 30 september 2019.

 

 

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.