Kompostering av matavfall

Här får du information hur du går tillväga om du vill sortera ditt matavfall i en brun soptunna för sophämtning eller om du vill skapa en matkompost i hemmet.

Sortera ut ditt matavfall från det brännbara hushållsavfallet, genom att lägga matavfallet i en brun tunna.
Det är MittSverige Vatten & Avfall som hämtar in ditt matavfall, läs mer och ansök om att få en brun soptunna här: sortera matavfall, MittSverige Vatten & Avfall.

Om du vill kompostera ditt matavfall ska du detta till oss miljökontoret. En kompost för endast  trädgårdsavfall behöver du inte anmäla, läs mer här:

Regler för att kompostera hemma

  • Du måste anmäla att du börjar kompostera till oss miljökontoret
  • Kompostering ska ske i isolerad behållare (varmkompost) eller i en maskkompost för att fungera året om
  • Behållaren ska vara skadedjurssäker
  • Komposten ska skötas så att det inte uppstår olägenheter för omgivningen.

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.