Bygg- och rivningsavfall

När du bygger eller river får du avfall, återanvänd det du kan och återvinn i andra hand, sortera ut det miljöfarliga avfallet.

Rivningsanmälan och rivningslov

Om du vill riva en byggnad som ligger inom detaljplanelagt område måste du både ansöka om rivningslov och göra en rivningsanmälan. Om byggnaden ligger utanför detaljplanelagt område behöver du bara göra en rivningsanmälan. Till din rivningsanmälan ska du skicka med en rivningsplan där du beskriver vilka material som finns i byggnaden, vilka rivningsmetoder du tänker använda och vad du gör med det miljöfarliga avfallet.

Oavsett om du gör en ansökan eller anmälan ska den innehålla en situationsplan där byggnaden som ska rivas är markerad samt en rivningsplan (materialinventering) som beskriver,  redovisar, vilka material byggnaden du ska riva består av. Du ska i rivningsplanen också redovisa vad du gör av miljöfarligt material och hur resten av rivningsmaterialet kan återvinnas och återanvändas.

För att få startbesked kan det krävas att du kommer in med ytterligare handlingar

Mer information:

Så här hanterar du bygg- och rivningsavfall

I broschyren Miljömässig hantering av bygg- och rivningsavfall får du reda på:

  • vilka delar av avfallet du kan sortera
  • varför du ska sortera dessa delar
  • vad som händer med avfallet efter sortering

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.