Avfallsplan

Så här vill vi minska avfallsmängderna, öka återvinning och återanvändning, minska spridning av miljögifter och öka servicen.

Många av dagens miljöproblem beror på vårt sätt att producera och konsumera.

Hanteringen av avfall har blivit effektivare men mängden avfall ökar ständigt. Det är viktigt att försöka minska mängden och se till att det som ändå uppkommer tas om hand på ett bra sätt.

Hur går det för Sundsvall och hur mycket slänger du?

Mitt Sundsvall

Livsmiljöbarometern

Kontakt

Linnea Mothander Miljöstrateg

060-19 26 35

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.