Gamla soptippar

Kommunen åtgärdar kontinuerligt nedlagda soptippar enligt Avfallsplanen. Vi tar särskild hänsyn till soptippar nära boenden, verksamheter och nära vattendrag.

Läs mer om Sundsvalls kommuns avfallsplan

Sundsvalls kommuns avfallsplan 2015-2020

Om projektet

Här hittar du mer information om projektet som omfatttar hanteringen av gamla soptippar i Sundsvalls kommun.

Metodik för inventering av förorenade områden

När vi arbetar med att återställa gamla soptippar klassar vi dem enligt MIFO, Metodik för inventering av förorenade områden. MIFO har en klassning som går från 1-4 där 1 är mest förorenad.
Mer om Metodik för inventering av förorenad mark, MIFOIkon för nytt fönster

Lista och information om soptippar:

Centrala Sundsvall

Alnö

Njurunda

Matfors Selånger

Stöde, Nedansjö

Indal, Liden, Holm

Kontakt

Sven-Åke Westman Miljöhandläggare, Projektledare

060-19 12 66

Sundsvalls kommun
Mark och exploateringsavdelningen
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.