Skidspår – aktuell spårstatus

Här kan du se när vi preparerat motionsspåren i kommunen. Totalt har du 300 km på längden att se fram emot!

Vid Friluftscentrum Södra Berget preparerar vi både för skate och klassiskt, här läggs även konstsnö ut för att förlänga säsongen. Hela spårområdet på Södra Berget är avgiftsbelagt.

Webbkamera Friluftscentrum Södra Berget

Vind Väster 3.9 m/s
Temperatur -3.0 grader
Luftfuktighet 98.0 %
Senast uppdaterat 2017-12-18 13:39:00

Aktuell spårstatus

Senast uppdaterad:2017-12-18 13:40

Spår Spårad Längd Typ Belysning
Kanonspåret Idag 05:51 2400m Klassisk, Skate Ja
Motion 1 km blå Idag 10:06 900m Klassisk, Skate Ja
Motion 2 km Röd/vit Idag 05:51 1900m Klassisk, Skate Ja
Motion 2,5 km Röd Idag 05:51 2400m Klassisk, Skate Ja
Motion 5 km Gul Idag 10:37 4700m Klassisk, Skate Nej
Motion 7,5 Grön/vit Igår 02:41 7200m Klassisk, Skate Nej
Motion 10 km Grön Igår 02:41 10000m Klassisk, Skate Nej
Hotellslingan Idag 09:22 2800m Klassisk, Skate Ja
Elit 2,5 km Röd Idag 09:55 2500m Klassisk, Skate Nej
Elit 4 km Orange Igår 11:04 3900m Klassisk, Skate Nej
Elit 5 km Gul Igår 11:05 4900m Klassisk, Skate Nej
Elit 6 km Grön/vit Igår 11:05 6100m Klassisk, Skate Nej
Elit 15 km Igår 11:04 15400m Klassisk, Skate Nej
Transport Ängen - Hotellet Idag 04:59 700m Klassisk, Skate Ja
Sidsjöspåret Idag 07:31 3000m Klassisk, Skate Ja
Nackstaspåret 16/12 21:02 2500m Klassisk, Skate Ja
Sidsjö - LV5 - Södra Bergets slalombacke - Scoutstugan - Hotellslingan Idag 08:26 6000m Klassisk, Skate Ja
Blåkryssled Sidsjön Igår 11:04 2200m Klassisk, Skate Nej
Blåkryssled Lv5 Idag 07:48 1200m Klassisk, Skate Nej
Sidsjön-Fågelberget-Nto korset Ej spårad 7000m Klassisk Nej
Sidsjön-Svanäng-Kolsta-Sidsjön Ej spårad 13000m Klassisk Nej
Blåkryss-Fågelbergsspåret Ej spårad 1100m Klassisk Nej
Klissvägen-Klissbergsstugan Ej spårad 1800m Klassisk Nej
Skidlek kompisspår kort Idag 07:03 100m Klassisk, Skate Nej
Skidlek kompisspår mellan Idag 07:05 200m Klassisk, Skate Nej
Skidlek kompisspår långa Idag 07:11 700m Klassisk, Skate Nej

Belysning i spåren

Belysningen tänds 06.00 på morgon och släcks när det blir ljust.
Alla elljusspår i Norra och Södra spårsystemet är tända till 23.00.

Trafik- och trivselregler Södra Berget

Under vintern preparerar vi skidspåren för längdåkning, både klassiskt och skate. I samtliga spår gäller spåravgift.

Skidåkning och andra färdsätt

 • Gående hänvisas till transportleden från hotellet till kåtan på Ängen, samt till pulkabacken i anslutning till parkeringen. Här samsas gående och skidåkare.
 • Cykla eller rid aldrig i skidspåren.
 • Terrängfordon är förbjudna i området.
 • Parkera motorfordon på anvisad plats.

Hundar i spåren

 • Hundar ska alltid vara kopplade.
 • Hundpåse ska alltid användas för att plocka upp efter hunden.
 • Visa hänsyn mot andra skidåkare genom att vara extra noggrann med att hålla koll på hunden vid möten.
 • Vid skidåkning med draghund är det viktigt att göra framförvarande uppmärksam på att du kommer och att åka på tider när inte så många andra åker.

Allmänna trivselregler

 • Visa hänsyn mot andra åkare och gående.
 • Hjälp andra som råkat ut för olycka.
 • Gå alltid åt sidan när du stannar.
 • Anläggningsfordon kan förekomma. Visa respekt mot spårkörarna. Var försiktig och rör dig inte för nära fordonen.
 • Anmäl om du upptäcker hinder, fara eller olycksfall.
 • Åk aldrig berusad.
 • All skidåkning sker på eget ansvar.
 • Välj spår efter din egen kunskapsnivå.
 • Respektera anvisade åkriktningar.
 • Anpassa farten.
 • Skadad eller förlorad utrustning ersätts inte.

Spåravgift gäller alla spår på Södra berget

 • Säsongskort kan lösas i Raststugan på Friluftscentrum Södra berget, som är öppen alla dagar 11-16, hos Visit Sundsvall, på Sportringen i Birsta, samt via föreningarna i skidalliansen.
 • Dagkort kan lösas i Raststugan på Ängen eller i kortautomat vid parkeringen.Spåravgiften går till att producera konstsnö och allmänt underhåll av spåren.

Välkommen ut i Sundsvalls skidspår!

Trafik- och trivselregler Sidsjön

Spåret runt Sidsjön prepareras för klassisk åkning med dubbelspår samt promenad. Elljusspåret från Södra berget till Sidsjön samt Nackstaspåret prepareras för både klassiskt och skate. Övriga skidspår prepareras enbart för klassisk åkning.

Skidåkning och andra färdsätt

 • Elljusspåret från foten av Södra bergets slalombacke till Sidsjön, runt Sidsjön och vidare till Nacksta är även tillåtet för promenerande. Promenera i den släta skatedelen, avstå gärna vid blötväder eller när spåret är väldigt mjukt.
 • Cykla eller rid aldrig i skidspåren.
 • Terrängfordon är förbjudna i området.
 • Parkera motorfordon på anvisad plats.

Hundar i spåren

 • Hundar ska alltid vara kopplade.
 • Hundpåse ska alltid användas för att plocka upp efter hunden.
 • Visa hänsyn mot andra skidåkare genom att vara extra noggrann med att hålla koll på hunden vid möten.
 • Vid skidåkning med draghund är det viktigt att göra framförvarande uppmärksam på att du kommer och att åka på tider när inte så många andra åker.

Allmänna trivselregler

 • Visa hänsyn mot andra åkare och gående.
 • Hjälp andra som råkat ut för olycka.
 • Gå alltid åt sidan när du stannar.
 • Anläggningsfordon kan förekomma. Visa respekt mot spårkörarna. Var försiktig och rör dig inte för nära fordonen.
 • Anmäl om du upptäcker hinder, fara eller olycksfall.
 • Åk aldrig berusad.
 • All skidåkning sker på eget ansvar.
 • Välj spår efter din egen kunskapsnivå.
 • Respektera anvisade åkriktningar.
 • Anpassa farten.
 • Skadad eller förlorad utrustning ersätts inte.

Välkommen ut i Sundsvalls skidspår!


Dagkort köper du i spårkortsautomaten placerad intill omklädnings- och duschbyggnaden vid parkeringen. (endast betalning med kort)
Dagkort och säsongskort köper du även i Raststugan vid Friluftscentrum och säsongskort kan du även köpa via Visit Sundsvall.
Säsongskort för medlem i någon av skidklubbarna köps hos respektive skidklubb.

Spåravgifter

Barn

0-7 år

Ungdom

8-19 år

Vuxen

från 20 år

Företag/

Fritidsklubb

Dagkort gratis 30 kr 30 kr
Säsongskort gratis 175 kr 350 kr
Säsongskort
medlem*
gratis 30 kr 200 kr
Paketpris
11 kort
3 500 kr

* Medlem i någon av de sju föreningar som är verksamma i kanonspåren

Avgiftsbelagda skidspår


Långspåret 15 km Svart/vit
Hotellslingan

Dusch och omklädning

1 st entré/engångskod   25 kr
5 st entré 100 kr
10 st entré 200 kr
Säsongskort 350 kr

1st entré/engångskod är lika med att du kommer in i dusch- och omklädnings-byggnaden före och efter aktivitet under samma dag.

Nyckelkortet fyller du på med önskade entréer och gäller under hela dygnet.
Engångskod köper du under Raststugans öppethållande, koden byts dagligen.

Raststugan

Öppet dagligen 11.00-16.00, här kan du fika och värma dig.
Raststugan vid Friluftscentrum

Aktuell spårstatus

Senast uppdaterad:2017-12-18 13:40

Spår Spårad Längd Typ Belysning
Huli-Klökan-Bosvedjan, Gul Ej spårad 6800m Klassisk Nej
Ryggisspåret 15/12 09:02 1900m Klassisk Ja
Hulispåret 15/12 10:17 3500m Klassisk Ja
Bosvedjespåret 15/12 09:31 2000m Klassisk Ja
Huli - Sticksjö - Ryggis Ej spårad 3000m Klassisk Nej
Huli - Bosvedjan via åkerigrus 15/12 10:01 3200m Klassisk Nej
Huli-Sjukhuset-Ryggis Ej spårad 3200m Klassisk Nej
Sjukhuset-Åkerigrus 15/12 09:51 500m Klassisk Nej
Bergsåkers skolspår 15/12 08:22 2100m Klassisk Nej
Sticksjö skolspår Ej spårad 1000m Klassisk Nej

Belysning i spåren

Belysningen tänds 06.00 på morgon och släcks när det blir ljust.
Alla elljusspår i Norra och Södra spårsystemet är tända till 23.00.

Trafik- och trivselregler Norra spårområdet

Ryggisspåret prepareras för klassisk åkning och promenad. Hulispåret och Bosvedjespåret prepareras för klassiskt och skate. Övriga skidspår prepareras enbart för klassisk åkning.

Skidåkning och andra färdsätt

 • Ryggisspåret, Hulispåret och Bosvedjespåret är tillåtna för promenad. Promenera i den släta skatedelen, avstå gärna vid blötväder eller när spåret är väldigt mjukt.
 • Cykla eller rid aldrig i skidspåren.
 • Terrängfordon är förbjudna i området.
 • Parkera motorfordon på anvisad plats.

Hundar i spåren

 • Hundar ska alltid vara kopplade.
 • Hundpåse ska alltid användas för att plocka upp efter hunden.
 • Visa hänsyn mot andra skidåkare genom att vara extra noggrann med att hålla koll på hunden vid möten.
 • Vid skidåkning med draghund är det viktigt att göra framförvarande uppmärksam på att du kommer och att åka på tider när inte så många andra åker.

Allmänna trivselregler

 • Visa hänsyn mot andra åkare och gående.
 • Hjälp andra som råkat ut för olycka.
 • Gå alltid åt sidan när du stannar.
 • Anläggningsfordon kan förekomma. Visa respekt mot spårkörarna. Var försiktig och rör dig inte för nära fordonen.
 • Anmäl om du upptäcker hinder, fara eller olycksfall.
 • Åk aldrig berusad.
 • All skidåkning sker på eget ansvar.
 • Välj spår efter din egen kunskapsnivå.
 • Respektera anvisade åkriktningar.
 • Anpassa farten.
 • Skadad eller förlorad utrustning ersätts inte.

Välkommen ut i Sundsvalls skidspår!

Det finns flera skidspår i kommunen som sköts av föreningslivet, aktuell spårstatus för dessa kan du finna via olika länkar här under.

Spår Spårinformation Längd Belysning
Stöde Stöde IF  Ja
Liden Indals-Lidens SK  Ja
Indal Indals IF  Ja
Kovland Kovlands IF  Ja
Norrhassel  Ja
Fiskdammen, Kvissleby  Ja
Njurunda Njurunda SK  Ja
Alnön Alnö SK  2,5 km  Ja
Skönviksberget Timrå friluftscentrum  Ja
Stockvik Stockviks SF  Ja
Matfors Matfors SK  Ja
Lucksta Lucksta IF  Ja
Klingstatjärnen Klingstabygdens IF  3 km  Nej
Holm
Nedansjö Nedansjö IK Ja

Kontakt

Friluftscentrum Södra Berget Raststugan

060-658 35 20

Öppettider

Måndag-söndag 11.00-16.00

Fritidsinformation Information om din fritid

060-19 20 10

Kulturmagasinets reception

Öppettider

Måndag-fredag 08.00-18.00
Lördag-söndag 11.00-16.00

Var sidan till hjälp?

 • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.