Skidspår – aktuell spårstatus

Här kan du se när vi preparerat motionsspåren i kommunen. Totalt har du 300 km på längden att se fram emot!

Spårstatus just nu:

Spåren på Södra Berget är tryckta med rulle och av varierande kvalité. För tunt med snö för att spåra. Det går att åka men risken för genomslag är stor. Vi fortsätter trycka resten av spårsystemet var efter. Utläggning av den sparade snön påbörjas under veckan. Vi återkommer med information om när konstsnöspåret  öppnar för åkning. Tillverkning av mer konstsnö pågår samtidigt.
Den tredje december blir det invigning av den lagrade snön.

Vid Friluftscentrum Södra Berget preparerar vi både för skate och klassiskt, här läggs även konstsnö ut för att förlänga säsongen. Hela spårområdet på Södra Berget är avgiftsbelagt.

Webbkamera Friluftscentrum Södra Berget

Vind Öster 3.6 m/s
Temperatur 0.0 grader
Luftfuktighet 100.0 %
Senast uppdaterat 2017-11-23 00:41:00

Aktuell spårstatus

Senast uppdaterad:2017-11-23 00:40

Spår Spårad Längd Typ Belysning
Kanonspåret 22/11 14:45 2400m Skate Ja
Motion 1 km blå 22/11 14:41 900m Skate Ja
Motion 2 km Röd/vit 22/11 14:49 1900m Skate Ja
Motion 2,5 km Röd 22/11 14:45 2400m Skate Ja
Motion 5 km Gul 9/11 12:41 4700m Skate Nej
Motion 7,5 Grön/vit 9/11 12:41 7200m Skate Nej
Motion 10 km Grön 9/11 12:41 10000m Skate Nej
Hotellslingan Ej spårad 2800m Skate Ja
Elit 2,5 km röd 9/11 12:41 2500m Skate Nej
Elit 4 km Orange 9/11 14:32 3900m Skate Nej
Elit 5 km Gul 9/11 14:32 4900m Skate Nej
Elit 6 km Grön/vit 9/11 14:32 6100m Skate Nej
Långspåret 15 km 9/11 14:32 15400m Skate Nej
Transport Ängen - Hotellet Ej spårad 700m Skate Ja
Sidsjöspåret 22/11 11:17 3000m Skate Ja
Nackstaspåret 22/11 09:27 2500m Skate Ja
Sidsjö - LV5 - Södra Bergets slalombacke - NTO - Hotellslingan 22/11 09:07 6000m Skate Ja
Blåkryssled Sidsjön Ej spårad 2200m Skate Nej
Blåkryssled Lv5 Ej spårad 1200m Skate Nej
Sidsjön-Fågelberget-Nto korset Ej spårad 7000m Klassisk Nej
Sidsjön-Svanäng-Kolsta-Sidsjön Ej spårad 13000m Klassisk Nej
Blåkryss-Fågelbergsspåret Ej spårad 1100m Klassisk Nej
Torpet-Klissbergsstugan Ej spårad 1800m Klassisk Nej
Sidsjöliften-Backstugan Ej spårad 400m Skate Nej
Skidlek kompisspår kort Ej spårad 100m Klassisk, Skate Nej
Skidlek kompisspår mellan Ej spårad 200m Klassisk, Skate Nej
Skidlek kompisspår långa Ej spårad 700m Klassisk, Skate Nej
Montessori skolspår Ej spårad 1000m Klassisk, Skate Nej

Belysning i spåren

Belysningen tänds 06.00 på morgon och släcks när det blir ljust.
Alla elljusspår i Norra och Södra spårsystemet är tända till 23.00.

Trafik- och trivselregler Södra Berget

Under vintern preparerar vi skidspåren för längdåkning, både klassiskt och skate. I samtliga spår gäller spåravgift.

Skidåkning och andra färdsätt

 • Gående hänvisas till transportleden från hotellet till kåtan på Ängen, samt till pulkabacken i anslutning till parkeringen. Här samsas gående och skidåkare.
 • Cykla eller rid aldrig i skidspåren.
 • Terrängfordon är förbjudna i området.
 • Parkera motorfordon på anvisad plats.

Hundar i spåren

 • Hundar ska alltid vara kopplade.
 • Hundpåse ska alltid användas för att plocka upp efter hunden.
 • Visa hänsyn mot andra skidåkare genom att vara extra noggrann med att hålla koll på hunden vid möten.
 • Vid skidåkning med draghund är det viktigt att göra framförvarande uppmärksam på att du kommer och att åka på tider när inte så många andra åker.

Allmänna trivselregler

 • Visa hänsyn mot andra åkare och gående.
 • Hjälp andra som råkat ut för olycka.
 • Gå alltid åt sidan när du stannar.
 • Anläggningsfordon kan förekomma. Visa respekt mot spårkörarna. Var försiktig och rör dig inte för nära fordonen.
 • Anmäl om du upptäcker hinder, fara eller olycksfall.
 • Åk aldrig berusad.
 • All skidåkning sker på eget ansvar.
 • Välj spår efter din egen kunskapsnivå.
 • Respektera anvisade åkriktningar.
 • Anpassa farten.
 • Skadad eller förlorad utrustning ersätts inte.

Spåravgift gäller alla spår på Södra berget

 • Säsongskort kan lösas i Raststugan på Friluftscentrum Södra berget, som är öppen alla dagar 11-16, hos Visit Sundsvall, på Sportringen i Birsta, samt via föreningarna i skidalliansen.
 • Dagkort kan lösas i Raststugan på Ängen eller i kortautomat vid parkeringen.Spåravgiften går till att producera konstsnö och allmänt underhåll av spåren.

Välkommen ut i Sundsvalls skidspår!

Trafik- och trivselregler Sidsjön

Spåret runt Sidsjön prepareras för klassisk åkning med dubbelspår samt promenad. Elljusspåret från Södra berget till Sidsjön samt Nackstaspåret prepareras för både klassiskt och skate. Övriga skidspår prepareras enbart för klassisk åkning.

Skidåkning och andra färdsätt

 • Elljusspåret från foten av Södra bergets slalombacke till Sidsjön, runt Sidsjön och vidare till Nacksta är även tillåtet för promenerande. Promenera i den släta skatedelen, avstå gärna vid blötväder eller när spåret är väldigt mjukt.
 • Cykla eller rid aldrig i skidspåren.
 • Terrängfordon är förbjudna i området.
 • Parkera motorfordon på anvisad plats.

Hundar i spåren

 • Hundar ska alltid vara kopplade.
 • Hundpåse ska alltid användas för att plocka upp efter hunden.
 • Visa hänsyn mot andra skidåkare genom att vara extra noggrann med att hålla koll på hunden vid möten.
 • Vid skidåkning med draghund är det viktigt att göra framförvarande uppmärksam på att du kommer och att åka på tider när inte så många andra åker.

Allmänna trivselregler

 • Visa hänsyn mot andra åkare och gående.
 • Hjälp andra som råkat ut för olycka.
 • Gå alltid åt sidan när du stannar.
 • Anläggningsfordon kan förekomma. Visa respekt mot spårkörarna. Var försiktig och rör dig inte för nära fordonen.
 • Anmäl om du upptäcker hinder, fara eller olycksfall.
 • Åk aldrig berusad.
 • All skidåkning sker på eget ansvar.
 • Välj spår efter din egen kunskapsnivå.
 • Respektera anvisade åkriktningar.
 • Anpassa farten.
 • Skadad eller förlorad utrustning ersätts inte.

Välkommen ut i Sundsvalls skidspår!

Spåravgifter

Spåravgifter på Södra Berget
Spårområdet på Södra berget är avgiftsbelagt.

Dagkort köper du i spårkortsautomaten placerad intill omklädnings- och duschbyggnaden vid parkeringen. (endast betalning med kort)
Dagkort och säsongskort köper du även i Raststugan vid Friluftscentrum och säsongskort kan du även köpa via Visit Sundsvall.
Säsongskort för medlem i någon av skidklubbarna köps hos respektive skidklubb.

Spåravgifter

Barn

0-7 år

Ungdom

8-19 år

Vuxen

från 20 år

Företag/

Fritidsklubb

Dagkort gratis 30 kr 30 kr
Säsongskort gratis 175 kr 350 kr
Säsongskort
medlem*
gratis 30 kr 200 kr
Paketpris
11 kort
3 500 kr

* Medlem i någon av de sju föreningar som är verksamma i kanonspåren

Dusch och omklädning

1 st entré/engångskod   25kr
5 st entré 100kr
10 st entré 200kr
Säsongskort 350kr

1st entré/engångskod är lika med att du kommer in i dusch- och omklädnings-byggnaden före och efter aktivitet under samma dag.

Nyckelkortet fyller du på med önskade entréer och gäller under hela dygnet.
Engångskod köper du under Raststugans öppethållande, koden byts dagligen.

Raststugan

Öppet dagligen 11.00-16.00, här kan du fika och värma dig.
Raststugan vid Friluftscentrum

Aktuell spårstatus

Senast uppdaterad:2017-11-23 00:40

Spår Spårad Längd Typ Belysning
Huli-Klökan-Bosvedjan, Gul Ej spårad 6800m Klassisk Nej
Ryggisspåret Ej spårad 1900m Klassisk, Skate Ja
Hulispåret Ej spårad 3500m Klassisk, Skate Ja
Bosvedjespåret Ej spårad 2000m Klassisk, Skate Ja
Huli - Sticksjö - Ryggis Ej spårad 3000m Klassisk Nej
Huli - Bosvedjan via åkerigrus Ej spårad 3200m Klassisk Nej
Huli-Sjukhuset-Ryggis Ej spårad 3200m Klassisk Nej
Sjukhuset-Åkerigrus 9/11 15:51 500m Klassisk Nej
Bergsåkers skolspår Ej spårad 2100m Klassisk Nej
Sticksjö skolspår Ej spårad 1000m Klassisk Nej

Belysning i spåren

Belysningen tänds 06.00 på morgon och släcks när det blir ljust.
Alla elljusspår i Norra och Södra spårsystemet är tända till 23.00.

Trafik- och trivselregler Norra spårområdet

Ryggisspåret prepareras för klassisk åkning och promenad. Hulispåret och Bosvedjespåret prepareras för klassiskt och skate. Övriga skidspår prepareras enbart för klassisk åkning.

Skidåkning och andra färdsätt

 • Ryggisspåret, Hulispåret och Bosvedjespåret är tillåtna för promenad. Promenera i den släta skatedelen, avstå gärna vid blötväder eller när spåret är väldigt mjukt.
 • Cykla eller rid aldrig i skidspåren.
 • Terrängfordon är förbjudna i området.
 • Parkera motorfordon på anvisad plats.

Hundar i spåren

 • Hundar ska alltid vara kopplade.
 • Hundpåse ska alltid användas för att plocka upp efter hunden.
 • Visa hänsyn mot andra skidåkare genom att vara extra noggrann med att hålla koll på hunden vid möten.
 • Vid skidåkning med draghund är det viktigt att göra framförvarande uppmärksam på att du kommer och att åka på tider när inte så många andra åker.

Allmänna trivselregler

 • Visa hänsyn mot andra åkare och gående.
 • Hjälp andra som råkat ut för olycka.
 • Gå alltid åt sidan när du stannar.
 • Anläggningsfordon kan förekomma. Visa respekt mot spårkörarna. Var försiktig och rör dig inte för nära fordonen.
 • Anmäl om du upptäcker hinder, fara eller olycksfall.
 • Åk aldrig berusad.
 • All skidåkning sker på eget ansvar.
 • Välj spår efter din egen kunskapsnivå.
 • Respektera anvisade åkriktningar.
 • Anpassa farten.
 • Skadad eller förlorad utrustning ersätts inte.

Välkommen ut i Sundsvalls skidspår!

Det finns flera skidspår i kommunen som sköts av föreningslivet, aktuell spårstatus för dessa kan du finna via olika länkar här under.

Spår Spårinformation Längd Belysning
Stöde Stöde IF  Ja
Liden Indals-Lidens SK  Ja
Indal Indals IF  Ja
Kovland Kovlands IF  Ja
Norrhassel  Ja
Fiskdammen, Kvissleby  Ja
Njurunda Njurunda SK  Ja
Alnön Alnö SK  2,5 km  Ja
Skönviksberget Timrå friluftscentrum  Ja
Stockvik Stockviks SF  Ja
Matfors Matfors SK  Ja
Lucksta Lucksta IF  Ja
Holm
Nedansjö Nedansjö IK Ja

Kontakt

Friluftscentrum Södra Berget Raststugan

060-658 35 20

Öppettider

Måndag-söndag 11.00-16.00

Fritidsinformation Information om din fritid

060-19 20 10

Kulturmagasinets reception

Öppettider

Måndag-fredag 08.00-18.00
Lördag-söndag 11.00-16.00

Var sidan till hjälp?

 • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.