10 januari och två veckor framåt rivs betongpelare och tak på Navet

Gamla Navet förändras när Hållplats Stenstan är färdigbyggt och rivningen är en del i projektet. Insidan av paviljongen mitt på Navet rivs också invändigt.

De gamla hållplatslägena vid Navet kommer att tas bort och flyttas upp ett kvarter till Hållplats Stenstan när det är färdigbyggt. Stadsbusstrafiken utgår från och med hösten/vintern 2022 från Hållplats Stenstan. I området där stadstrafiken idag utgår förlängs Esplanaden ner mot Selångersån.

Vad innebär arbetsinsatserna?

  • Parkeringsplatserna längs betongpelarraden stängs under perioden taken och pelarna rivs.
  • Hållplatslägena K och H flyttas till hållplatsläge P längs Selångersån och hållplatsläge G flyttas till Bankgatan vid Kulturmagasinet.
  • Framkomligheten begränsas
  • Det kan förekomma buller, vibrationer samt damm
  • Det blir byggtrafik i området.

Stadsbyggnadskontoret ansvarar för arbetet, NCC är entreprenör.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.