Kommunhuset – numera grön elproducent med solpaneler

Kommunhuset i Sundsvall har nu en egen solcellsanläggning. Den är en del av en miljösatsning för att minska energikostnader och använda mer grön el.

Kvinna står i solsken och gör en segergest med armen.

Foto: Kieferpix, Istockphoto

På kommunhusets tak sitter redan solpaneler. Framöver kommer solpaneler även att installeras på kommunhusets fasader.

– Planen är att utöka med ett antal solcellsanläggningar varje år de kommande åren, både på nyproducerade och befintliga fastigheter, säger Tony Pettersson, energicontroller på Drakfastigheter, kommunens fastighetsförvaltning.

Tony Pettersson och Johan Miller från Drakfastigheter visar att det går att följa elproduktionen på en skärm i kommunhusets entré.

Tony Pettersson och Johan Miller från Drakfastigheter visar att det går att följa elproduktionen på en skärm i kommunhusets entré. Foto: Sundsvalls kommun

Solcellspanelerna på kommunhuset beräknas producera omkring 66 000 kilowattimmar per år, vilket täcker ungefär 3 procent av kommunhusets totala elförbrukning.

– 66 000 kilowattimmar per år är ungefär lika mycket som 3 normalvillors energiförbrukning, säger Johan Miller, teknisk specialist på Drakfastigheter.

Solenergi är en relativt enkel förnybar energikälla eftersom solcellsanläggningar i princip är underhållsfria. Allt fler, däribland många kommuner, ser solenergi som en långsiktigt god investering som skonar miljön.

Hans Forsberg (C), ordförande för kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott, invigde solcellsanläggningen på kommunhuset 16 december.

Hans Forsberg (C), ordförande för kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott, invigde solcellsanläggningen på kommunhuset 16 december. Foto: Sundsvalls kommun

– Ska vi nå målet om ett klimatneutralt Sundsvall år 2030 behöver vi effektivisera energianvändningen och öka andelen förnybar energi inom kommunen, säger Hans Forsberg (C), ordförande för kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott.

Sundsvalls kommun har i dag flera anläggningar för produktion av solenergi. Dessa finns på:

  • Solgården
  • Stödehuset
  • Geijer förskola
  • Stöde förskola
  • Vallens förskola
  • Kommunhuset.

Hållbara energieffektiviseringar

På taket, under ett lätt snötäcke, finns en del av de solpaneler kommunhuset i Sundsvall utrustats med.

På taket, under ett lätt snötäcke, finns en del av de solpaneler kommunhuset i Sundsvall utrustats med. Foto: Sundsvalls kommun

Drakfastigheter kompletterar det ständigt pågående arbetet med energieffektiviseringar med att bygga solenergianläggningar.

– De kan täcka delar av energibehovet i kommunens fastigheter och samtidigt ge energi som produceras lokalt och på ett hållbart sätt, säger Tony Pettersson.

Att starta upp en solcellsanläggning vintertid kanske kan tyckas lite märkligt. Men forskning visar att vårt klimat till och med kan vara idealiskt för solceller. Det har det norska forskningsinstitutet SINTEF kommit fram till. Genom att testa solceller i laboratoriemiljö konstaterade de att kalla temperaturer har en positiv inverkan på solpanelernas elproduktion. Är det för varmt kan solcellerna drabbas av energiläckage.

Ett klimatneutralt Sundsvall

Solcellsanläggningarna ska vara ekonomiskt lönsamma samt minska energiförbrukningen och klimatpåverkan. De finansieras med energimedel som avsatts i mål- och resursplanen och är i linje med kommunens klimatmål om att bli klimatneutral till år 2030.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.