Idrott ska göra Sundsvall attraktivare

Malin Håkansson leder arbetet att ta fram kommunens nya idrottsstrategi, som ska klubbas nästa år.

Det känns spännande att kunna lyfta idrott som en faktor för att göra en kommun attraktiv, säger hon.

Projektledare Malin Håkansson sitter på en bänk i en lekpark.

Malin Håkansson leder arbetet att ta fram kommunens nya idrottsstrategi. – Strategin kommer att ge tyngd åt vikten av fysisk aktivitet och idrottande samt betonar samverkan. Foto: Therése Ny

Dialogmöten, arbetsgrupper, en serie föreläsningar, webbenkät och uppsökande arbete mot barn och unga är några inslag när Sundsvalls kommun formar en idrottstrategi.

Tidsplanen för den nya idrottsstrategin bygger på att ett förslag ska gå ut på remiss i mars nästa år och med fullmäktigebeslut sedan i november 2022.

Sundsvall har inte haft ett idrottspolitiskt program sedan 2006.

Projektledaren Malin Håkansson har mött ett stort engagemang under arbetet där kommunens huvudprioriteringar Ett Sundsvall som håller ihop och Sundsvalls väg framåt är vägledande.

I den senare delen handlar det om att göra idrotten till en del av Sundsvalls utveckling inom målen för den strukturomvandling som pågår med 5 000 nya jobb fram till 2030.

– Det känns spännande att kunna lyfta idrott som en faktor för att göra en kommun attraktiv, säger Malin Håkansson.

– Spontant kanske man då tänker på elitidrott och det är inte fel, men det handlar också om bra föreningsaktiviteter som kan påverka att man flyttar till Sundsvall eller stannar i kommunen, likaså möjligheter att genomföra idrottsarrangemang, fortsätter hon.

Hela strategin bygger på en bred förankringsprocess. Många har tyckt till om vad den kommande strategin ska innehålla – inte minst genom en webbenkät där 819 privatpersoner och föreningsrepresentanter svarat.

– Svaren innehöll hela 500 fritextsvar med många intressanta förslag och idéer – exempelvis att kommunen skulle kunna följa upp sina investeringar ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.

Malin Håkansson har särskilt arbetat för att få in fler åsikter från barn och unga som komplement till den dialog som genomfördes i samband med Fritidsbankens sommarturné.

– Därför har jag sökt upp fritidsgårdar under hösten för att stärka den delen av beslutsunderlaget för nya strategin, säger hon.

Med Ett Sundsvall som håller ihop som en huvudprioritering får jämlika förutsättningar till idrott en central plats i den nya strategin.

Dokumentet ska fungera som vägledning för kommunens beslut och prioriteringar inom området utifrån en bred definition av idrott, som inte enbart täcker den organiserade idrotten utan även folkhälsa och fysisk aktivitet.

– Strategin kommer att ge tyngd åt vikten av fysisk aktivitet och idrottande samt betonar samverkan. De flesta av våra förvaltningar och bolag har beröringspunkter som tillsammans formar förutsättningar till idrottande i Sundsvalls kommun.

Text: Fredrik Mårtensson
Foto: Therése Ny

Denna artikel är en del av Skopet som är en personaltidning för medarbetare inom Sundsvalls kommun.
Ansvarig utgivare: Jenny Persson, jenny.persson@sundsvall.se, 070-191 61 78
Redaktör: Olof Axelsson, olof.axelsson@ekonomedia.se, 070-648 06 26
Samordnare: Conny Pedersén, conny.pedersen@sundsvall.se och Joel Beyer Rankila, joel.rankila@sundsvall.se
Adress: Skopet, Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall, skopet@sundsvall.se
Hemsida: sundsvall.se/skopet

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.