Tornhuset blir namnet på Sundsvalls nya mötesplats i f.d. Kårhuset

Namntävlingen är avslutad och juryn enades om namnet Tornhuset.

Stenhus med torn

Sundsvalls nya mötesplats, Tornhuset på Köpmangatan 15, invigs i maj 2022. Foto: Sundsvalls kommun

Den 14 oktober var det sista dagen att lämna namnförslag till Ung i Sundsvall. En jury bestående av ungdomar och representanter från Sundsvalls kommun utsåg det vinnande förslaget.

–  Vi är väldigt nöjda med namnet Tornhuset. Samtidigt som det associerar till de två tornen på byggnaden, så symboliserar ordet ”hus” en plats som ger skydd mot omvärlden och där det sker olika mänskliga verksamheter, precis det som vi hoppas att huset ska erbjuda i framtiden, säger Mona Harr Ströhlein, enhetschef på ungdomsavdelningen i Sundsvalls kommun.

Namntävlingen engagerade många vilket resulterade i många förslag att ta ställning till.

–  Namntävlingen har varit en spännande process. Vi har fått in över 140 olika bra förslag och det har varit tufft att hitta ett namn som både representerar byggnaden i sig och den verksamhet som ska finnas där framöver. Samtidigt ska det vara ett enkelt namn som våra besökare lätt kommer ihåg, berättar Mona Harr Ströhlein.

Namnet presenterades i samband med Unga Magasinets 10-årsjubileum i Kulturmagasinet den 21 oktober, där kultur- och fritidsnämndens ordförande Niklas Evaldsson (V) deltog.

–  Jag tycker det är roligt att se engagemanget kring den här namntävlingen, det visar på att intresset för den här nya mötesplatsen är stort. Nu ser jag fram mot att se när Tornhuset fylls av alla de här engagerade människorna, säger Niklas Evaldsson (V).

Tre personer på en scen

Rebecca Lampinen ungdomshandledare, Mona Harr Ströhlein enhetschef och Niklas Evaldsson (V) på Unga Magasinets 10-årsjubileum. Foto: Sundsvalls kommun

Juryns motivering till namnet

Byggnaden har två stora torn, ett runt på sidan mot Köpmangatan och ett fyrkantigt mot innergården. Riktmärken som visar vägen för våra besökare.

På ett schackbräde finns ju alltid ett torn, vilket för tankarna till Schack- och Läsesällskapet som lät uppföra huset 1887, året innan den stora branden.

På Wikipedia står det så här: ”Ett hus är en permanent byggnad, som ger skydd mot omvärlden och i det sker olika mänskliga verksamheter”. En beskrivning som passar in på byggnaden genom att ungdomsavdelningen, Kultur och fritid flyttar in och erbjuder möjlighet till många olika spännande aktiviteter för Sundsvalls medborgare.

Juryn har valt att göra en sammandragning av dessa två ord, för att på så sätt fånga historien och framtiden, samtidigt som namnet visualiserar den vackra anrika byggnaden.

Invigning av Tornhuset under våren

Lokalerna på Köpmangatan 15, tidigare Kårhuset, har under några år stått tomma. Nu pågår renovering av huset för att anpassas till sin nya verksamhet. Under arbetets gång involveras referensgrupper med ungdomar 16-25 år och studieförbund för att ta del av synpunkter och lyssna in behov och önskemål.

Planen är att Tornhuset kan invigas i maj 2022. Då öppnas dörrarna till en ny mötesplats i Sundsvall som kan erbjuda:

  • en kreativ, inkluderande och engagerande fritidsverksamhet för unga i åldern 16-25 år,
  • möjlighet för musikintresserade att repetera, öva att stå på scenen, spela in i studio med mera, för alla åldrar samt
  • anrika och spännande lokaler att hyra för föreningar, organisationer, företag och privata aktörer.

Läs mer om Tornhuset på Ung i Sundsvalls webbplats

Historia om huset

Huset byggdes 1887 av Schack- och Läsesällskapet och som kuriosa kan nämnas att stadens första vattenklosett installerades i denna byggnad. Året efter brann det i Sundsvall. Ordenssällskapet W:6 renoverade huset och flyttade sedan in. Sällskapet huserade i byggnaden ända fram till 1970.

1939 flyttade Sundsvalls stadsbibliotek in på gatuplanet och något år senare inreddes en restaurang i källaren. 1970 tog biblioteket över hela huset och vissa av lokalerna hyrdes ut till föreningslivet fram till 1986 då biblioteket flyttade till Kulturmagasinet.

På 1980-talet övertog studentkåren huset.

Källa på husets historia: Hans-Anders Kempe, arkitekt.

Kontakt

Mona Harr Ströhlein, enhetschef ungdomsavdelningen, kultur-och fritidsförvaltningen
Telefon: 070-190 35 77, e-post mona.strohlein@sundsvall.se

Niklas Evaldsson (V), ordförande kultur- och fritidsnämnden
Telefon: 073-866 52 88, e-post: niklas.evaldsson@sundsvall.se

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.