Storgatan blir gågata året runt

Nu binder vi ihop stan mot vattnet och förlänger Storgatans gågata hela vägen till den nya stadsgatan.

Den grönmarkerade sträckan på bilden visar den del av Storgatan som från och med nu är gågata året om

I och med färdigställande av den nya stadsgatan (Väg562) har ytterligare en viktig pusselbit lagts mot Stadsvision Sundsvalls mål att binda ihop stan mot vattnet. En ny infart till Stenstan för biltrafik har öppnats på Kyrkogatan, körriktningen har ändrats på Strandgatan och Storgatan har stärkts som stråk för gående och cyklister. Något som också ger verksamheter längs Storgatan möjlighet att ha sina uteserveringar framme längre tid på året.

Som ett led i detta är Storgatan numera gågata året om på sträckan Nybrogatan – Strandgatan. Det är inte tillåtet att köra med bilar eller parkera där, såväl på vintern som på sommaren.

Nu är denna sträcka reglerad till gågata. På en gågata får motordrivna fordon inte framföras annat än för att korsa den.

Fordon får dock framföras på gågator om det behövs för:

  • varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande till adress på gågatan
  • transporter av gods eller boende till eller från adress på gågatan
  • transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress på gågatan

För dessa fordon gäller att

  • fordon får inte köras med högre hastighet än gångfart på gågatan
  • fordonsförare har väjningsplikt mot gående

 

Vid frågor:

gatuavdelningen@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.