Sundsvall och Härnösand ska locka ny myndighet till att etablera sig i regionen

Sundsvall och Härnösand samverkar för att locka nya myndigheten för utbetalningskontroll till Sundsvallsregionen.

Sundsvall och Härnösand ska locka ny myndighet till att etablera sig i regionen

Foto: Evelina Ytterbom/Montage

På fredagen mötte Bodil Hansson, (S), kommunalråd i Sundsvall tillsammans med Andreas Sjölander, (S), kommunalråd i Härnösand, regeringen för att belysa de goda förutsättningar som finns här.

Goda förutsättningar

Sundsvall/Härnösand har redan idag ett nätverk av myndigheter. Den närheten till befintliga myndigheter skapar goda förutsättningar för att lyfta den nya myndighetens uppdrag.

– Myndigheten skulle passa väl in i befintlig infrastruktur och kompetens i regionen. Här finns en närhet till myndigheter som anknyter till det egna uppdraget och en väl fungerande samverkan, säger Bodil Hansson, (S), kommunalråd i Sundsvall.

Väl fungerande samverkan

Sundsvall/Härnösand ligger också långt fram i digitaliseringsfrågor och det finns i dag ett väl fungerande samverkan för innovation och kompetensförsörjning genom bland annat Mittuniversitetet och Bron Innovation.

På fredagen mötte Sundsvalls och Härnösands kommuns kommunalråd regeringen för att lyfta ett erbjudande om att locka den nya myndigheten till regionen.
I erbjudandet som presenterades visades det bland annat på att det finns ändamålsenliga lokaler till konkurrenskraftiga hyror. Det finns också redan väl etablerade nätverk och kunskaper för att rekrytera kompetent personal.

Kommunalrådet: “Här finns tillgång till kompetens”

– Vi har alla de förutsättningar som krävs för den nya myndigheten. Här finns tillgång till kompetens, samverkan med andra myndigheter och den infrastruktur som behövs, säger Andreas Sjölander (S), kommunalråd i Härnösand.

Sundsvall och Härnösand har organisationen för att också hjälpa till med att lotsa medflyttare och familj till allt från jobb, boende, skolor, förskolor och fritidsaktiviteter.

Myndighetens uppdrag

Myndigheten för utbetalningskontrolls uppdrag är att motverka felaktiga utbetalningar. I detta arbete så kan Mittuniversitetet snabbt växla om för att matcha utbildningsutbudet för att på så sätt möta behovet både regionalt och nationellt och stärka kompetensförsörjningen.

Det redan befintliga myndighetsnätverket samlar redan idag 22 statliga myndigheter och arbetar framgångsrikt med gemensamma behov av kompetensförsörjning, rekrytering och utlåning av personal. Sundsvall och Härnösand turas tillsammans med Timrå om att ingå i nätverkets styrgrupp.

Arbetet bakom erbjudandet är ett samarbete mellan Sundsvalls kommun, Härnösands kommun, Region Västernorrland, Bron Innovation och Myndighetsnätverket.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.