Vretens förskola och GIF Sundsvall prisas för sitt arbete med mångfald

Den 29 september delades årets Integrations- och mångfaldsstipendium på 10 000 kronor, samt Utmärkelsen för mångfald i arbetslivet ut.

Stipendiet på 10 000 kronor går till Vretens förskola i Nacksta och utmärkelsen till GIF Sundsvall. Vinnarna tillkännagavs enligt tradition på nationaldagen den 6 juni. Prisutdelning brukar normalt ske i samband med firandet av nationaldagen på Stora Torget, men eftersom firandet med anledning av coronapandemin ställdes in för andra året i rad delades priserna inte ut. Pristagarna fick istället att få motta sina vinster i samband med GIF Sundsvalls match onsdagen den 29 september.

Fyra unga vuxna

Foto: Mostphotos

– Det är med stolthet och glädje nämnden delar ut dessa priser. Civilsamhället har en avgörande roll i integrationsarbetet och förtjänar all uppmärksamhet. Tillsammans bygger vi ett bättre samhälle och GIF Sundsvall visar att det går att förbättra villkoren för alla unga. De har en bredd i sina aktiviteter som når ut och gör skillnad. Även Vretens förskola vill vi lyfta för deras aktiva arbete med språket för att förbättra integrationen, säger Jonas Väst, ordförande för Individ- och arbetsmarknadsnämnden (IAN).

Motiveringen till Vretens förskola lyder:
Med ett gediget engagemang samt ett gott bemötande och kunskapsgivande mottagande bygger Vretens förskola språkliga broar och öppnar dörrar mot världen för många nyanlända barn i Sundsvall. I sitt dagliga arbete märker pedagogerna i förskolan vikten av att skapa en förståelse hos våra nyanlända barn och deras familjer om det svenska skolsystemet och vad som förväntas av dem i svensk skola. Vretens förskola har genom sitt långsiktiga och målmedvetna arbete bidragit till en mer inkluderande arbetsplats.

Genom att överlämna Utmärkelsen för arbete med mångfald i arbetslivet till GIF Sundsvall vill Individ och arbetsmarknadsnämnden uppmärksamma och uppmuntra engagemanget och framsyntheten i mångfaldsarbetet som GIF Sundsvall har.

Motiveringen lyder:
GIF Sundsvall har genom ideella krafter skapat en viktig social mötesplats som främjar integration och motverkar segregation och utanförskap. Deras verksamhet kännetecknas av ett berömvärt och värdefullt förhållnings- och arbetssätt som grundar sig på respekt, värme, nyfikenhet för alla människors lika värde, kompetens och erfarenheter. Inriktningen på att mångfalden ska genomsyra helaföreningen, gör GIF Sundsvall till en god förebild och ett gott exempel på verksamheter som vill främja mångfald i föreningslivet.

– Årligen har vi möjlighet att uppmärksamma eldsjälar och verksamheter som arbetar för mångfald i kommunen. Årets vinnare bidrar stort till att stärka integrationsarbetet i Sundsvalls kommun. Med glädje delas därför i år stipendiet ut till föreningen GIF Sundsvall  och Vretens förskola som riktat in sig på att på olika sätt skapa bättre livskvalité för barn ungdomar oavsett bakgrund, säger Saleh Dirawi, Integrationssamordnare, Individ och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF).

Fyra ansökningar/nomineringar till Integrations- och mångfaldsstipendium och fem nomineringar till Utmärkelse för mångfald i arbetslivet hade inlämnats vid ansökningstiden utgång.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.