Har du eller din närstående ett hjälpmedel som inte används? Lämna in eller boka upphämtning vecka 39

Under vecka 39 (27 september – 1 oktober) pågår en kampanj för återlämning av hjälpmedel.

Ett hjälpmedel kan till exempel vara: en rullator, rullstol, TENS-apparat eller hygienhjälpmedel. Nu behöver vi din hjälp, har du eller din närstående ett hjälpmedel som du eller hen inte längre har behov av? Även om hjälpmedlet är gammalt och verkar utslitet ska det återlämnas. Det spelar ingen roll om var i Västernorrland du fått ditt hjälpmedel, du kan ändå lämna det åter i din hemkommun. Under kampanjveckan kan du eller en närstående själva enkelt lämna tillbaka hjälpmedlet eller beställa kostnadsfri upphämtning.

Under kampanjveckan vecka 39, måndag 27/9 – fredag 1/10 gäller följande:

Här lämnar du in hjälpmedel:

  • Hjälpmedel Västernorrland, Fillanvägen 8 ingång B, 863 37 Sundsvall.
    Öppettider: måndag-fredag, klockan 08.00-11.30, 12.30-15.00.
    Det kommer att finnas vagnar utanför entrén så att du enkelt kan lämna dina hjälpmedel utomhus.
  • Alternativt kolla upp möjligheten att lämna in hjälpmedlet på din Hälsocentral.

Här beställer du hämtning av hjälpmedel, endast tillfälligt under kampanjveckan:

Måndag-fredag, klockan 09.00-12.00 och 13.00-15.00.
Telefonnummer: 060 – 658 39 80 till Hjälpmedelscontroller Sundsvalls kommun.

Kan du inte lämna in hjälpmedlet under kampanjveckan?

Du kan givetvis lämna in hjälpmedel som vanligt övrig tid på året via Hjälpmedel Västernorrland.

Mer information om ditt hjälpmedel, visste du att:

  • Ett hjälpmedel är bara ett lån från kommunen eller regionen.
  • Kommunen eller regionen har en löpande hyreskostnad så länge hjälpmedlet är utlånat.
  • Låna aldrig ut ditt hjälpmedel till någon annan, det är förenat med skaderisk. Tipsa istället personen att i första hand kontakta sin vårdcentral.

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.