Äldreomsorgen slopar delade turer

Bort med delade turer. Heltidstjänster för alla och färre vikarier. Nu testar sex arbetsplatser inom äldreomsorgen hållbara scheman.

– Det krävs mod att våga prova nya metoder. I januari vet vi vad som fungerar i praktiken, säger projektledaren Malin Johansson.

Vem vill jobba några timmar en lördagsmorgon, ha ledigt mitt på dagen och sedan hoppa på ett nytt arbetspass på kvällen?

Projektledaren Malin Johansson.

Projektledaren Malin Johansson. Foto: Therese Ny

Tack vare satsningen Hållbar bemanning är äntligen de delade turerna för anställda på Sundsvalls kommun på väg bort. Ett annat mål med satsningen är att alla som vill ska få jobba heltid.

– Det handlar om jämställdhet och att medarbetare ska vilja jobba i våra verksamheter hela arbetslivet. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare, betonar Malin Johansson, projektledare.

Det nya arbetssättet införs successivt i kommunen fram till och med 2024. Först ut är Vård- och omsorgsförvaltningen, där sex verksamheter* nu ingår i ett pilotprojekt.

Lindgården, Kristinelund, Skottsundsbacken, Ljustagården, Alnö servicehus och Alnö hemtjänst.

– De testar lite olika schemaläggning som ska utvärderas. I januari vet vi vad som fungerar bra och mindre bra, säger Malin Johansson som organisatoriskt tillhör den nya kommungemensamma enheten för bemanning och rekrytering som skapades den 30 augusti.

Vissa medarbetare testar exempelvis att jobba varje helg, för att kunna vara lediga på vardagarna.

– För den enskilde kan det vara bra, och det underlättar schemaläggningen. Men frågan är om det är hållbart över tid, funderar Malin Johansson.

Så kallade resurspass, att medarbetare täcker frånvaro för andra och därmed ersätter vikarier, är en förutsättning för Hållbar bemanning.

Två till fyra gånger i månaden ska medarbetarna ta sådana resurspass. Främst för att täcka frånvaro på sin arbetsplats, men det kan också bli på andra arbetsplatser.

– Det kan vara en utmaning för vissa, men det är nödvändigt för att vi ska kunna finansiera satsningen på lång sikt. Vi behöver färre vikarier och sänker kostnaden för mertid och övertid, säger Malin Johansson.

Personal som trivs och ökad kontinuitet genom färre vikarier är en fördel även för brukarna, påpekar hon.

Finns det något annat som är viktigt att tänka på?

– Att en sådan här förändring aldrig blir färdig. Det gäller att vara beredd att skruva och förbättra hela tiden, säger Malin Johansson, som har erfarenhet av en liknande förändring när hon tidigare jobbade i skånska Höör.

Text: Olof Axelsson
Foto: Theresé Ny

Denna artikel är en del av Skopet som är en personaltidning för medarbetare inom Sundsvalls kommun.
Ansvarig utgivare: Jenny Persson, jenny.persson@sundsvall.se, 070-191 61 78
Redaktör: Olof Axelsson, olof.axelsson@ekonomedia.se, 070-648 06 26
Samordnare: Conny Pedersén, conny.pedersen@sundsvall.se och Joel Beyer Rankila, joel.rankila@sundsvall.se
Adress: Skopet, Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall, skopet@sundsvall.se
Hemsida: sundsvall.se/skopet

 

 

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.