Nu renoverar vi Vattensågen

Just nu håller vi på att renovera vår unika vattensåg. Arbetet utförs av JL Timmermannen. Välkommen att besöka oss och titta på vattensågen!

vattensåg i grönska

Foto: Camila Johansson

Genom att renovera takstolarna kommer den befintliga konstruktionen att stärkas upp. Syllen ska också ses över och stockar i dåligt skick ska bytas ut. Dessutom kommer hela konstruktionen säkras upp genom att stöttas och strävas.

Med vatten som kraft

I vattensågen sågades förr trästockar till plankor och brädor med hjälp av vattenkraft. Det var det stora vattenhjulet som drev sågen fram och tillbaka. Den byggdes under 1700-talet och har från början stått i Svedje, Timrå socken i Medelpad. Sågen är en så kallad exportsåg, vilket innebar att det sågades mycket virke, inte bara till husbehov utan också för att säljas. Den har två finbladiga sågramar och dessutom kapsåg och hyvel för tillverkning av takspån.

Norra Bergets vattensåg

Idag finns det inte många vattensågar bevarade, utan de flesta är rivna. Det gör vår vattensåg lite unik. Byggnaden donerades till Norra Stadsberget 1912 av Jakob Svedin från Svedje i Timrå. När den först byggdes upp var den placerad strax ovanför det som idag är Gaffelbyns vandrarhem. År 1993 flyttade man sågen till nuvarande plats vid bäcken mellan Torpsgården och Skyttepaviljongen.

Mer om vattensågar

Till en början hade vattensågarna grova och tjocka sågblad som bara kunde såga en bräda i taget, sen måste stocken in i sågen igen. Det finns en grovbladig vattensåg för hushållsbruk bevarad på skogshemmanet i Gudmunstjärn som fortfarande går att använda.

Senare blev sågbladen finare, tunnare och sattes flera i samma ram och en hel stock kunde sågas till brädor på samma gång. Den första finbladiga vattensågen i Medelpad byggdes i Sillre, Lidens socken 1756.

I drift sedan 1700-talet

Det fanns flest vattensågar i drift i Medelpad mellan åren 1750-1850. Sågarna låg då placerade vid älvar och åar inne i landet. När de första ångsågarna byggdes i mitten av 1800-talet, kunde de placeras direkt på lastageplatserna vid havet.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.