Sundsvallsregionens läge för etableringar är riktigt bra

Sundsvallsregionen är ett starkt alternativ för krävande etableringar i den nyindustrialiseringsvåg som sveper fram.

Efterfrågan på plats för etableringar inom den nya industrin är stor, Det är en trend vi ser inte bara i Norrland, utan i hela Norden. Men det gäller att ha pusselbitarna på plats för att kunna vara ett attraktivt och trovärdigt alternativ. Det har vi. Här finns etableringsmark med grön el, vatten och bra kommunikationer. Här finns en diversifierad arbetsmarknad, kompetensförsörjning och ett samhälle som kan och vill.

Drönarbild över Sundsvalls stad och Sundsvallsbron

Höstbild över Sundsvalls stenstad, Selångersån och Sundsvallsbron. En plats i ständig rörelse. Foto: Evelina Ytterbom

Etableringsmark och stor kapacitet av grön el

Vi kan erbjuda tillgång till mark för stora komplexa siter men också mark till siter för underleverantörer. Grön el och stabila nätverk är ofta en nyckelfaktor vid större etableringar. Sundsvallsregionen är Sveriges största producent av förnyelsebar el och vi har möjligheter till stora effektuttag. Tillgången till vatten är god. Året runt.

Utmärkta logistiklösningar och nybyggd logistikpark

Nya Sundsvalls logistikpark blir Sveriges första hållbarhetscertifierade logistikpark när den tas i bruk 2024. Här samordnas utvecklingen av Sundsvall mot ett effektivt och hållbart transportnav. I hamnområdet finns kombiterminal, containerhamn och industriyta.

Placeringen gör att tåg kan rulla söderut på Ostkustbanan, norrut via Ådalsbanan och vidare på Botniabanan samt västerut via Mittbanan mot Norra stambanan eller vidare mot Trondheim via Östersund. Inom 15 minuter finns Sundsvall-Timrå Airport med dagliga förbindelser både nationellt och internationellt.

Kompetens och arbetskraft i ständig utveckling

Mittuniversitetet erbjuder attraktiva utbildningar av hög kvalitet, med nära koppling till näringslivet och möjlighet till skräddarsydda uppdragsutbildningar. Universitetet har även ett nationellt uppdrag att utveckla en modell för livslångt lärande för yrkesverksamma.

Vårt etablerade samarbete Kompetensförsörjning Sundsvall möjliggör samordnade och riktade insatser i Sundsvallsregionen med fokus på både kort- och långsiktiga kompetensbehov. Här deltar utbildningsanordnare på samtliga nivåer: gymnasium, vuxenutbildning, yrkeshögskola, Mittuniversitetet, folkhögskola och arbetsmarknadsutbildning. Även Arbetsförmedlingen, arbets­givare, närings­­livs­organisationer, de kommunala näringslivsverksamheterna och Region Väster­norrland är en del av samarbetet.

Ett samhälle som kan och vill

Sundsvallsregionen är en trygg och bra region att bo och leva i. Här finns valfriheten: landsbygds- eller stadsliv med närhet till havet och naturen, prisvärda bostäder och bra kommunikationer. Vi har ett rikt kultur- och föreningsliv och en stor idrottsrörelse med framgångsrika bredd. Vi har flera gånger utsetts till årets friluftskommun.

För att möta både nuvarande och kommande behov av stadsnära boenden har vi de senaste åren byggt 2 100 bostäder och står i startgroparna för ytterligare 4 500.

Sist men inte minst finns stora möjligheter för medföljande att få jobb. Sundsvallsregionen har en stabil och flexibel arbetsmarknad med en branschbredd om närmare 500 olika branscher fördelade över fler än 10 000 företag.

Välkommen att kontakta mig för att starta dialogen om ett starkt etableringserbjudande från Sundsvall.

Lennart Andersson
Etableringsansvarig Sundsvalls kommun

Telefon: 060-19 19 34
E-post: lennart.andersson@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.