Fler investeringar för framtiden på gång

Kultur- och fritidsnämnden har fattat beslut om investeringar på Norra Berget. Satsningarna innebär stora förbättringar både för besökare och personal.

Investeringar som planeras är bland annat upprustningar av populära publika delar som Tunet, Torget och Manegen och helt nya lokaler för friluftsmuseets verksamhet.

Pågående projekt

Nybyggnationen av fyra separata verkstads- och förrådsbyggnader i olika storlekar och med olika funktion, är ett av flera pågående projekt på Norra Berget. Placeringen av byggnaderna på området är föreslagen, skisser är framtagna, den visuella framtoningen processas fram och samtal förs om lokalernas funktionalitet kopplade till olika behov.

Det som är i fokus på Norra Berget just nu är de nya byggnaderna som planeras efter verksamhetens behov. Det kommer att innebära stora förbättringar för de som arbetar inom friluftsmuseet men kommer också påverka besökarna på ett positivt sätt, berättar Catrine Hovanta, projektledare vid Drakfastigheter.

Den är en del av flera som bidrar till utvecklingen av Norra Berget, bland annat innebär det mindre trafik inne på området och bättre förutsättningar att utveckla Norra Berget nu och i framtiden, berättar Catrine Hovanta.

Mer ändamålsenliga lokaler för verksamheten är något som vi inom friluftsmuseets verksamhet efterfrågat och har ett stort behov av. Funktionella och praktiska arbetslokaler är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta svara på de förväntningar som våra besökare har på vår verksamhet. Norra Berget kan fortsätta att vara en plats som inbjuder till lek, lärande, rekreation och upplevelser året om och samtidigt erbjuda en bättre arbetsmiljö för medarbetarna här på friluftsmuseet.

Populära Tunet, Torget och Manegen kommer att få välbehövliga uppfräschningar. Och vi kan se fram emot att erbjuda ännu bättre möjligheter till marknad, fest, samkväm och lek här på berget, menar Erika Forsberg. Erika Forsberg är enhetschef för Norra Berget, Sundsvalls friluftsmuseum.

Karta illustration.

Platsen där de nya verkstads- och förrådsbyggnaderna planeras. Foto: Kod arkitekter.

Karta plats Kod arkitekter

Översiktsbild över området. Den markerade platsen är den för de nya planerade verkstads- och förrådsbyggnaderna. Foto: Kod arkitekter

När sker vad?

För de nya byggnaderna som innehåller verkstads- och förrådsytor är förhoppningen att bygghandlingarna, som marklov och bygglov, blir klara under hösten 2021.

Om det går vägen är vår försiktiga förhoppning att nya verkstads- och förrådsbyggnader är färdiga under hösten 2022, säger Catrine Hovanta.

Utveckling pågår på flera platser på berget

Upprustningen av de publika ytorna kommer att ske etappvis. Arbetet pågår parallellt i flera olika projekt. Ett är skapandet av en ny lekplats och aktivitetsyta på Norra Berget, där planeras för fler provtagningar av jorden. Mer information om processen publiceras löpande här på norraberget.se och på Norra Bergets facebook-sida.  Läs gärna mer även på samlingssidan på norraberget.se.

Kontaktpersoner

Om projekten:

Catrine Hovanta, projektledare Drakfastigheter, catrine.hovanta@sundsvall.se, 070-345 32 63.

Om verksamheten på Norra Berget, Sundsvalls friluftsmuseum:

Erika Forsberg, enhetschef, friluftsmuseerna, erika.forsberg@sundsvall.se, 073-271 17 15.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.