Sundsvall åter i topp som Sveriges friluftskommun

Olofström tog hem första platsen i år. Priserna har delats ut idag på den digitala Tankesmedjan för friluftsliv.

Lekpark i Ortviksparken

Sundsvall fick återigen en topplacering med en hedrande andra plats som Sveriges friluftskommun 2021. I arbetet med att stärka barns och ungas tillgång till friluftsliv lyftes utvecklingen av Ortviksparken. Foto: Sundsvalls kommun

Utmärkelserna utgår från en undersökning om kommunernas arbete för friluftsliv. Kommunerna svarar på frågor om planering, information, samarbete och aktiviteter. I år deltog 207 av Sveriges 290 kommuner i undersökningen som genomförts varje år sedan 2010.

Kommunerna har en nyckelroll i att skapa förutsättningar för friluftsliv. Genom långsiktig fysisk planering, markinnehav, skydd och skötsel av natur, aktiviteter inom skola och omsorg, stöd till friluftsorganisationer, dialog och näringslivsutveckling kan kommunen bidra till människors möjligheter att vistas i naturen och att nå de nationella friluftslivspolitiska målen.

Koppling till barnkonventionen avgjorde

I årets enkät fanns det möjlighet att berätta hur kommunen arbetat med att stärka barns och ungas tillgång till friluftsliv med utgångspunkt i barnkonventionen. Sundsvall lyfte i år arbetet runt Ortviksparken där barn och ungdomar fått ge sina synpunkter på anläggandet av parken.

Utegym

Utegym i Ortviksparken Foto: Sundsvalls kommun

Samverkan stärker förutsättningarna

Genom samverkan med andra aktörer kan kommunen ytterligare stärka förutsättningarna för ökad folkhälsa genom vistelse i vardagsnära natur.

– Kommunens långsiktiga samarbete med ideella föreningar skapar goda förutsättningar för att föreningarna kan bidra med de positiva effekterna som friluftsliv ger, till exempel bättre folkhälsa, säger Ulf Silvander, generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Olofströms kommun får 50 000 kr att använda till fortsatt arbete för friluftsliv. Priset Sveriges Friluftskommun delas ut av Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening.

Naturvårdsverkets pressmeddelande

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.