Stigande resultat för våra program på Sundsvalls Gymnasium

Med glädjande besked kan Mikael Öst som är verksamhetschef för Sundsvalls gymnasium berätta resultaten för våra program har kommit.

– Det känns så bra att de program som sticker ut i mängden är våra yrkesprogram som sedan 2018 stadigt har förbättrat sina resultat och att det är betydligt fler som går ut med en gymnasieexamen på dessa program. Sen ska vi komma ihåg alla program på Sundsvalls gymnasium har förbättrat sina resultat sen 2018, berättar Mikael.

 

elever

Foto: Sundsvalls kommun

Vad har ni gjort för att få bättre resultat?

Rektorerna har ett litet annat arbetssätt och följer upp undervisningen mer noga. Vi jobbar mycket med att stötta klasser och elever på gruppnivå tillsammans med våra olika team. Alla rektorer och medarbetare har fått större förståelse för hur vi jobbar med utveckling.

Kan du berätta lite kort om vad yrkesprogrammen är?

Jo, de är helt enkelt program som är specifikt inriktat till ett yrke. Exempelvis kan du som tar examen direkt gå ut i arbetslivet och börja jobba. Går du Industritekniska programmet blir du certifierad svetsare eller om du går El- och energiprogrammet kan du jobba som elektriker.

Viktigt att komma ihåg att oavsett vilket yrkesprogram du går så kan du läsa till högskolebehöriga kurser och läsa vidare efter studenten. Ingenting är hugget i sten utan går du exempelvis Estetiska programmet så går det utmärkt att läsa till barnmorska eller idrottslärare.

Hur ser du på yrkesprogrammen kopplat till Sundsvalls behov av arbetskraft?

Vi vill ju såklart att de elever som går våra yrkesprogram väljer att stanna kvar i Sundsvall och jobbar inom de yrken som det just nu är brist inom. Vi på Sundsvalls gymnasium gör det vi kan för att öka tillväxt och arbetskraft i Sundsvall. Såklart är det elevens val och intressen som är i fokus för oss eftersom vi strävar alltid efter att rätt elev på rätt plats ger bäst resultat för alla.

I dessa pandemitider har det varit det extra tufft för våra elever som fått studera mycket av sin tid på distans och därför känns det oerhört roligt att visa upp en positiv trend. Hamnar eleverna på rätt program utifrån sina intressen och förmågor skapar det rätt förutsättningar att lyckas i skolan. Det är hela tiden vår målsättning avslutar Mikael Öst.

Läs mer om Sundsvalls Gymnasium 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.