Sundsvall nominerad till Sveriges bästa kommun på friluftsliv

Den 8 september kommer Sveriges friluftskommun 2021 att utses. De kommuner som är nominerade till de tre bästa på friluftsliv i Sverige är Sundsvall, Jönköping och Olofström.

Personer som gör rörelseaktiviteter vid en sjö.

Foto: Sundsvalls kommun

Snart utses en av Sveriges kommuner till Sveriges friluftskommun 2021 vid Tankesmedja för friluftsliv och Sundsvall är åter igen med i toppen bland de nominerade. Samtidigt redovisas resultaten från den enkät som ligger till grund för utmärkelsen.

– Att Sundsvall åter igen finns med i toppen i Sverige är ett gott nog kvitto i vårt arbete att verka för att kunna erbjuda våra boende ett friluftsliv av högsta klass, detta i nära samarbete med boende och Sundsvalls friluftsråd där många friluftsföreningar finns representerade menar Anders Erlandsson, friluftsstrateg på Sundsvalls kommun.

Sundsvall har tidigare tagit priset som bästa kommun på friluftsliv två gånger, 2010 och 2018. Sundsvall återfinns utöver detta årligen alltid i toppen som Årets friluftskommun.
Totalt har 207 av Sveriges 290 kommuner fullföljt hela enkäten i 2021 års undersökning.

– Det är glädjande att se att de här kommunerna är jämnt fördelade över landet och att det handlar om både små och mellanstora kommuner. Över lag har alltfler kommuner antagit friluftslivsplaner jämfört med tidigare år, säger Mia Yri, chef för Friluftslivsenheten på Naturvårdsverket.

Den undersökning som utmärkelsen bygger på ställer frågor om planering för friluftsliv, information och samarbete om friluftsliv samt aktiviteter för friluftsliv. Jönköping, Olofström och Sundsvall har i 2021 års undersökning fått högsta poäng och alla visar de upp ett fokuserat arbete med sikte på att stärka och utveckla friluftslivet inom kommunen.

Koppling till barnkonventionen avgör

Då flera kommuner lyckats med att få högsta poäng kommer kommunernas friluftsarbete med koppling till barnkonventionen, som var undersökningens tema, bli avgörande.

–  Det är mycket glädjande att allt det arbete som vi gjort i samband med upprustningen av Ortviksparken uppskattas. Engagemanget från de närboende har varit stort och vi har lagt mycket fokus på att nå ut till barn och ungdomar för att ta del av deras tankar och idéer kring utvecklingen av området. Utvecklingen av området har lett till att många fler besöker Ortviksparken och refererar till den som ett positivt exempel, säger Cecilia Andersson, Stadsträdgårdsmästare på Sundsvalls kommun.

Utnämningen är ett samarbete mellan Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening. Utmärkelsen Sveriges friluftskommun har delats ut sedan 2010. Vinnande kommun får 50 000 kr att använda till fortsatt arbete för friluftsliv.

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.