Vi tar fram en idrottspolitisk strategi – var med och tyck till om förutsättningarna för idrott och fysisk aktivitet

Arbetet med att ta fram en idrottspolitisk strategi för Sundsvalls kommun är igång och dina synpunkter är viktiga för oss.

Fotbollsplan

Sundsvalls kommun har startat upp arbetet att ta fram en idrottspolitisk strategi som ska vara vägledande för kommunens beslut och prioriteringar inom området. Enligt tidsplan ska strategin beslutas av kommunfullmäktige i november 2022. Foto: Sundsvalls kommun

Syftet med strategin är att skapa ett kommunalt förhållningssätt för hur vi ska arbeta med idrottsrelaterade frågor och fysisk aktivitet. Idrottspolitik berör flera samhällsfrågor och funktioner. Strategin ska vara vägledande för kommunens beslut och prioriteringar inom området.

Enligt rådande nationell idrottspolitik är kommunernas roll att tillhandahålla den infrastruktur som gör det möjligt att vara fysiskt aktiv och att idrotta. Detta innebär att vi behöver utforska och inventera förutsättningar till att idrotta i Sundsvall och hur vi kan arbeta mellan förvaltningar för att säkerställa lika villkor till fysisk aktivitet och god hälsa för alla oavsett könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vad tycker du om förutsättningarna för idrott och fysisk aktivitet i Sundsvalls kommun?

Hjälp oss att svara på några frågor, det tar bara några minuter att fylla i. Du kan svara till och med torsdag den 30 september.

Här kan du lämna dina synpunkter

Här kan du läsa mer om den idrottspolitiska strategin som ska arbetas fram för Sundsvalls kommun

Kontakt

Malin Håkansson, projektledare idrottspolitisk strategi.
Telefon 073-055 21 40, e-post malin.hakansson@sundsvall.se

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.