Nu bygger vi Hållplats Stenstan

Torsdag 26 augusti startar arbetet med Hållplats Stenstan i parken Oasen längs Esplanaden.

Arbetsinsatserna innebär att framkomligheten begränsas vid vissa tider samt att det kan medföra buller och damm. I den första etappen är arbetet koncentrerat till själva parkområdet. Under nästa år kommer även Esplanaden och Sjögatan att påverkas. Del av parkeringen vid Barkskeppet kommer att stängas av och fungera som uppställningsplats för entreprenören. Däremot öppnas nu parkeringsytorna vid Finnkajen och Strandgatan som tillsammans erbjuder ett 120-tal parkeringsplatser. Den offentliga toaletten vid parkeringen kommer att tas bort.  Mer information hittar du på www.sundsvallvaxer.se/hallplatsstenstan.

Kontakt:

Daniel Jonsson, projektledare
Tfn: 060-19 14 22

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.