Kommunens IT-fabrik laddar för post-corona

Just när det nya teamet för IT-utveckling samlats kom order om att alla skulle arbeta hemifrån.

per Lundin, sektionschef.

Per Lundin, Sektionschef. Foto: Therése Ny

En jätteutmaning men också en ögonöppnare för nya möjligheter, konstaterar
sektionschefen Per Lundin.

– Snart kanske vi kan rekrytera folk från hela världen.

2019 startade Sundsvalls kommunkoncern ett program för digitalisering med syfte att styra,
stödja och skynda på digitaliseringen av våra verksamheter. Det praktiska arbetet sköts av
personal från avdelningarna Digitalisering och Innovation (Diggin) samt Servicecenter IT,
men också av inhyrda konsulter.

Sedan början av 2020 är personerna samlade i ett gemensamt utvecklingsteam. Teamet
består av ungefär 30 personer; projektledare, verksamhetsutvecklare, systemutvecklare och
IT-specialister.

Dra nytta av varandras erfarenheter

Fördelarna är flera, enligt Per Lundin, sektionschef för Projekt och förvaltning på
Servicecenter IT och medlem i programledningen.

– En gemensam ”utvecklingsfabrik” gör det lättare att kroka arm, hjälpas åt och sprida
information. Vi får bättre insikt i vilka andra projekt som pågår och kan dra nytta av
varandras erfarenheter. Det ger också en känsla av tillhörighet, säger han.

Men strax efter att teamet börjat samlas slog coronapandemin till. Gruppen hann bara ha
ett fysiskt stormöte innan det blev bestämt att alla skulle arbeta hemifrån.

Per Lundin beskriver de första veckorna som oroliga. Var det överhuvudtaget vettigt att
fortsätta driva utvecklingsprojekt när man inte kunde träffas fysiskt och verksamheterna
hade fullt fokus på annat?

– Varje projekt gjorde en konsekvensanalys, och i de allra flesta fallen valde vi att fortsätta.
Vi konstaterade ganska snart att nu är IT-utveckling viktigare än någonsin, inte minst för att
underlätta distansarbete, säger Per Lundin.

En kreativ arbetsmiljö – på distans

Samtidigt var det en mängd praktiska problem som måste lösas. Hur får man exempelvis till
en kreativ arbetsmiljö utan att träffas?

Med facit i hand har det gått över förväntan, enligt Per Lundin. Videomöten, digitala
whiteboardfunktioner och andra verktyg som underlättar interaktion har hållit ihop
teamet och de olika projekten.

– Vi har brutit massor av barriärer. Jag håller digital APT och har gjort min första rekrytering
på distans, det var inget jag trodde skulle hända för ett par år sedan.

Har varit en ögonöppnare

Han beskriver också det senaste ett och ett halvt åren som en ögonöppnare när det gäller
kompetensförsörjningen.

– I dag kan det vara svårt att hitta bra medarbetare inom IT i Sundsvall, men varför måste de
bo här? Vi kan i princip rekrytera folk från hela världen.
Samtidigt är steget långt till att bedriva verksamhet helt utan att träffas fysiskt. För även om
det går bra att arbeta på distans finns det stora fördelar med att ses, enligt Per Lundin.

–  Det finns en kollektiv intelligens som växer fram i en lokal, man fångar upp något vid
kaffemaskinen eller tar ett snack vid någons skrivbord.  För mig som chef finns också stora
fördelar. Jag känner mig lite ”blind” när jag inte får träffa och höra kollegorna live.

Hur kommer ni att jobba efter pandemin?

– Jag tror, som de flesta, att vi kommer landa i en hybridvariant. Jag hoppas kontoret blir en
plats man åker till för att man vill och behöver, inte för att man brukar och måste.
Många arbetsuppgifter och möten har visat sig kunna skötas lika effektivt eller effektivare på
distans och det finns ett stort värde i den ökade flexibiliteten, betonar Per Lundin.
– Samtidigt är det viktigt att fortsätta träffas regelbundet på arbetsplatsen för inte tappa sin
sociala plats och yrkesmässiga utveckling.

Text: Olof Axelsson

Denna artikel är en del av Skopet som är en personaltidning för medarbetare inom Sundsvalls kommun.
Ansvarig utgivare: Jenny Persson, jenny.persson@sundsvall.se, 070-191 61 78
Redaktör: Olof Axelsson, olof.axelsson@ekonomedia.se, 070-648 06 26
Samordnare: Conny Pedersén, conny.pedersen@sundsvall.se och Joel Beyer Rankila, joel.rankila@sundsvall.se
Adress: Skopet, Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall, skopet@sundsvall.se
Hemsida: sundsvall.se/skopet

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.