Nu kan du lämna synpunkter på översiktsplanen 2040

Förslaget behandlar hur den fysiska miljön i Sundsvalls kommun ska utvecklas de närmsta tjugo åren.

Nu finns ett nytt förslag på översiktsplan 2040 på sidan Pågående översiktsplanering. Där kan du se och lämna synpunkter på förslaget till översiktsplan 2040.

Förslaget behandlar hur den fysiska miljön i Sundsvalls kommun ska utvecklas de närmsta tjugo åren och är bland annat framtaget med hjälp av de förslag som Sundsvallsborna kom in med under våren 2020.

Du kan lämna synpunkter fram till den 30 september 2021.

Därefter sammanfattar kommunen alla synpunkter i en samrådsredogörelse. Den utgör underlag för fortsatt bearbetning av planförslaget. När allt är klart beslutar kommunfullmäktige om att anta en ny översiktsplan och att de gamla ska sluta gälla.

‑ Översiktsplanen är en viktig pusselbit för att lyckas med våra målsättningar – 5000 nya jobb till 2030 och att utjämna skillnader i levnadsvillkor. Vi behöver fler bostäder och mer mark för företag att etablera sig på. Nu hoppas vi att sundsvallsborna tar chansen och inkommer med synpunkter och idéer på förslagen, vi ser fram emot en god dialog, säger Niklas Säwén (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

Kontaktperson:

Ulrika Edlund, planeringsarkitekt.
E-post: op2040@sundsvall.se
Telefon: 060-19 13 49.

Kartvy över Sundsvall med olika utvecklingsområden markerade.

Foto: Grafik: Sundsvalls kommun.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.