Mätning av fastighetsgränser

Undrar du vem det är som går omkring med mätutrustning vid din tomtgräns?

Det kan vara vi på lantmäterikontoret som uppdaterar vår information om tomt/fastighetsgränser. När fastighetsgränserna i kartan inte stämmer med verkligheten kan du som fastighetsägare få fel förutsättningar när du ska bygga till eller bygga om eller göra något annat som är kopplat till din fastighet. Genom att vi gör nya mätningar får vi korrekt information och kan upprätta kartor och detaljplaner som är mer rättvisa. Det innebär också snabbare handläggning vid exempelvis bygglovsärenden.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.