Lokala rådet som ska lyfta Indal, Liden och Holm – först i sitt slag

Bostäder, turismutveckling och utemiljöer är några frågor som diskuteras i det lokala råd som finns för Indal, Liden och Holm.

Modellen ska ge stöd till den kommunala beslutsprocessen för att kunna rikta resurserna till bygden på bästa sätt. Sundsvalls kommun prövar nya vägar för samverkan med lokala krafter genom satsningen ”Ett Sundsvall som håller ihop”.

I början av 2020 inleddes arbetet i det lokala rådet för Indal, Liden och Holm.

– Den lokalkännedom som arbetet ger är ovärderlig och en kunskap som vi knappast kan bygga upp utan rådets arbete, säger Centerpolitikern Hans Forsberg, som är rådets ordförande.

Nio representanter från byarna och fem politiker deltar i rådets arbete, där som så mycket annat fått anpassas till pandemin.

Bild på Indals och Lidens reprasentanter för det lokala rådet sittandes tillsammans utomhus.

Tina Eriksson, är representerar för Indal och Hans-Christer Karlsson är representant för Liden.  Foto: Therése Ny

– Tanken var att jobba mycket med workshops och det har ju inte gått att genomföra när vi haft digitala möten. Men det känns som en bra sammansatt grupp som kan ge oss från lokalt håll möjligheter att påverka, säger Lidenrepresentanten Hans-Christer Karlsson, som rekryterats till rådet via engagemang i föreningslivet.

En svårighet med rådets arbete kan vara att som ledamot känna förankring från bygden. Tina Eriksson, som representerar Indal, ser gärna mycket input från de som bor i området.

– Kanske enklast via sociala medier nu under corona men vi hade även ett möte på affären där man kunde komma med synpunkter. Vi vill känna att vi representerar hela bygden och att vi driver rätt frågor.

Vilka frågor har ni lyft fram hittills?

– Vi har fått många önskemål som rör utemiljön i och kring Indal.  En ny badbrygga i Bjässjön, en finare rastplats vid Kävstabron där många förbipasserande turister stannar till, men framför allt en önskan om ett mer tilltalande centrum i Indal, säger Tina Eriksson.

Hans-Christer Karlsson nämner tillgången till bostäder som prioriterad för alla tre orterna.

– De är viktigt att kommunen möter de behov som finns när det gäller lägenheter. Sedan kanske behoven ser lite olika ut mellan orterna. I Liden skulle vi exempelvis behöva fler större lägenheter.

Modellen med ett lokalt råd prövas även i Bredsand.

– Förutsättningarna skiljer sig en del. Mycket av arbetet i Bredsand kretsar kring att motverka segregation och i Indal-Liden-Holm är det problematik kopplade till avstånd. Men i grunden handlar det om att ge lika villkor för att bo och leva i hela kommunen, säger Hans Forsberg.

Text: Fredrik Mårtensson

Inom ramen för det utvecklingsarbete som startade 2019 inom ”Ett Sundsvall som håller ihop” görs insatser i sex områden som leds av processledare vid Sundsvalls kommun. Uppdraget sträcker sig över nästa år med samordning från kommunstyrelsekontoret. Indal-Liden-Holm och Bredsand är de områden som har lokala råd knutna till sig och övriga områden är Ljustadalen-Sundsbruk, Nacksta, Skönsberg och Kvissleby. Det pågående arbetet ska resultera i nya områdesplaner där olika åtgärder prioriteras.

 

Denna artikel är en del av Skopet som är en personaltidning för medarbetare inom Sundsvalls kommun.
Ansvarig utgivare: Jenny Persson, jenny.persson@sundsvall.se, 070-191 61 78
Redaktör: Olof Axelsson, olof.axelsson@ekonomedia.se, 070-648 06 26
Samordnare: Conny Pedersén, conny.pedersen@sundsvall.se och Joel Beyer Rankila, joel.rankila@sundsvall.se
Adress: Skopet, Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall, skopet@sundsvall.se
Hemsida: sundsvall.se/skopet

 

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.