Välkommen att se utställningen Vill du förfesta med oss? i sommar

Sebastian Mügge gästar Sundsvalls museum. Han tecknar i kol direkt på väggarna och tar hela utställningsrummet i besittning.

Utställningens namn är Vill du förfesta med oss? Det är en blinkning till Sundsvalls 400-årsjubileum som blev framflyttat till 2024.

Vill du förfesta med oss? är ett storskaligt platsspecifikt teckningscollage som undersöker Sundsvalls skiftande identitet utifrån ett både samtida och historiskt perspektiv. Verket är producerat på plats med ritkol, direkt på museets väggar. Du kan följa den konstnärliga processen och se det monumentala verket växa fram på sundsvall.se/villduforfestamesoss.

Konstnären Sebastian Mügge tecknar i kol direkt på Sundsvalls museums väggar för utställningen Vill du förfesta med oss?

Foto: Sundsvalls museum. © Sebastian Mügge 2021.

Fantasieggande tidsdokument

Utställningen skapar ett omfattande, fantasieggande och ytterst detaljrikt tidsdokument som gestaltar en stad i förändring genom att innefatta både officiellt bildmaterial och djupt personliga berättelser av ett större antal sundsvallsbor.

Sebastian Mügge utgår från både Sundsvalls museums samlingar och arkiv samt ett urval av visuellt material med anknytning till Sundsvall som han hittat i sociala medier för att på så sätt inkludera en representation av flera olika röster.

Utställningen finns att besöka till 10 oktober.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.