Fastighetschefen för Drakfastigheter slutar

Erik Lundin slutar som fastighetschef för Drakfastigheter.

Entrén till kommunhuset

Foto: Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun har valt att avsluta anställningen när förtroendet inte är tillräckligt för att han ska kunna ska kunna leda Drakfastigheter vidare.

– Vi har under en tid haft utmaningar med styrning och ledning av Drakfastigheter och fastighetschefen saknar idag det förtroende som behövs för att föra verksamheten framåt, säger Jonas Walker, kommundirektör i Sundsvalls kommun.

Magnus Karlsson, biträdande verksamhetschef vid Servicecenter, kliver nu in som tillförordnad fastighetschef för Drakfastigheter. Förordnandet gäller ett år tills rekrytering av ny verksamhetschef ska genomföras. Syftet är att ge verksamheten stabilitet och struktur i den förändringsprocess som pågår.

Drakfastigheter är en avdelning i Kommunstyrelsekontoret. Utöver fastighetsförvaltning, städning och löpande drift ansvarar Drakfastigheter för ny-, om- och tillbyggnader i kommunala lokaler.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.