Här är äldreboendet i nacksta med en ny avdelning där finska är förstaspråk

Nu har den nya enheten med finsk profil på Kristinelunds äldreboende invigts.

Att personalen pratar finska ökar tryggheten för både boende och anställda och ger förutsättningar för bättre vård, menar projektledaren Minna Suhonen, som själv har finska rötter.

Reporter: Olof Axelsson
Foto och redigering: Mats Andersson

 

Denna artikel är en del av Skopet som är en personaltidning för medarbetare inom Sundsvalls kommun.
Ansvarig utgivare: Jenny Persson, jenny.persson@sundsvall.se, 070-191 61 78
Redaktör: Olof Axelsson, olof.axelsson@ekonomedia.se, 070-648 06 26
Samordnare: Conny Pedersén, conny.pedersen@sundsvall.se, 072-085 72 11
Adress: Skopet, Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall, skopet@sundsvall.se
Hemsida: sundsvall.se/skopet

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.