Drakfastigheter letar smarta energilösningar för framtiden: ”Nu ställer vi om i både gamla och nya fastigheter”

Kommunala Drakfastigheter får ett tillskott på 20 miljoner kronor per år under 2021 – 2023 för att ställa om till smarta energilösningar i fastigheterna.

Hedbergska skolan

Foto: Mostphotos

– Vi har haft turen att få det här tillskottet, pengar som är öronmärkta för att jobba med energieffektiviseringar. Det är ett bra exempel på att vi måste satsa för att spara och det ligger helt i linje med kommunens långsiktiga mål om klimatneutralitet och ekonomiskt handlingsutrymme – det vill säga jobba smartare för att erbjuda sundsvallsborna lokaler och miljöer att trivas och utvecklas i, nu och i framtiden, säger Erik Lundin, fastighetschef på Drakfastigheter.

Smarta lösningar för skolor till idrottsanläggningar

Det är en klurig uppgift att hitta energismarta lösningar. Inte minst med tanke på att Drakfastigheter har ett spritt bestånd av fastigheter som skolor, sociala byggnader och idrottsanläggningar. Allt från 1800-tals byggnader som Gustaf Adolf till Hedbergska skolan och nybyggda Skönsmons skola.

– De äldre fastigheterna är en utmaning men vi har dagligdags uppföljning runt hur mycket värme, el och vatten vi gör av med. Och kikar nu löpande på hur vi kan förbättra. Vad kan vi göra på annat sätt, berättar Erik Lundin.

Drakfastigheter har ställt om för att jobba smartare och har sedan en månad tillbaka en ny organisation. En stor förändring är renodlade roller, bland annat driften av fastigheterna. Nu har ett antal tjejer och killar ett tydligare ansvar för tillsyn och skötsel som bland annat handlar om att fastigheterna har rätt inneklimat och inte drar onödigt mycket energi.

Energislukande fastigheter i fokus

Just nu är de tio mest energislukande fastigheterna i fokus och det är där man sätter in åtgärder först. Hälften av årets tillskott på pengar är avsatta för att lösa det. Resten går till långtidsplanering. För det handlar inte bara om system här och nu.

– Vi spanar in i framtiden, vad ser vi för trender, finns det något vi kan börja använda redan nu? Vilka system kan vi bygga upp som är smartare än idag? Här jobbar vi med modern teknik och har en energistrategisk specialist vars uppgift är att hitta smartare energiförsörjningssystem, säger Erik Lundin.

Bland annat ser man att bergvärmepumpsteknik ger en besparing på runt 70 procent jämfört med elsystem.

– Det är en enorm besparing på både kostnader och miljön. Vi kommer att konvertera en del oljeanläggningar till bergvärmeteknik. Vi tittar även på solenergianläggning på idrottshall, priserna har gått ner på solceller, och de kan kombineras med bergvärme och andra lösningar. Och vi kikar på vind, framförallt återföring av vindenergi, berättar Erik Lundin.

Miljonbesparingar för varje år

El, vatten och värme står för cirka 15 % av Drakfastigheters budget. Det är vad man på fackspråk kallar mediaförsörjning, vad kommunkoncernen gör av med på el, vatten och värme och det är idag runt 122 miljoner kronor.

– Målbilden för oss är att gå från 160 kw/kvm till först 140 kw/kvm och sedan till 120 kw/kvm. Det kan vi göra med smarta lösningar. Tekniken vi plockar in ska inte vara dyrare än besparingen vi gör. Med vårt måltal kan vi spara 2 miljoner kronor idag och ytterligare 4 miljoner varje år, berättar Erik Lundin.

Vad är visionen?

– Jag tänker att vi ska jobba mer med att visualisera hur vi, var och en av oss, kan bidra till energispar och en hållbar framtid. Det visar sig att vi kan göra besparingar på 10-15 procent genom att visa hur vi kan bidra genom vårt beteende. Det kan vara storbildsskärmar i fastigheterna, exempelvis på förskolor och skolor som visar hur mycket energi vi gör av med och då blir det lite av en tävling att minska ner förbrukningen och spara på klimatet och detta syns då på skärmarna. Det skulle jag vilja att en del av våra pengar går till, att vi gör en pilot i någon av våra fastigheter, säger Erik Lundin.

Sundsvalls kommun kraftsamlar för framtiden. Både satsar och sparar. Enligt politiska beslut är målet fram till 2024 att minska Sundsvalls kommuns kostnader med totalt 470 miljoner kronor, varav en stor del handlar om effektivisering och minskad administration, att jobba på ett smartare sätt. Alla nämnder och förvaltningar bidrar i arbetet.

Här kan du läsa mer om Sundsvall kraftsamlar.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.