Nu sätter Sundsvalls kommun upp fågelholkar och insektshotell i stadsnära miljö

En av parkavdelningens arbetsuppgifter såhär i maj är att sätta upp fågelholkar.

Skopet följde med när en ny bostad för sjöfågel monterades vid Sticksjön i Granloholm. Lyssna på inslaget här:

 

Reporter: Ingela Hofsten

Tomas Häggström, sektionschef på parkavdelningen och Jens Löfgren, biolog på miljökontoret med holken där förhoppningsvis ett par knipor eller skrakar kommer att bosätta sig.

Tomas Häggström, sektionschef på parkavdelningen och Jens Löfgren, biolog på miljökontoret med holken där förhoppningsvis ett par knipor eller skrakar kommer att bosätta sig. Foto: Ingela Hofsten

 

Denna artikel är en del av Skopet som är en personaltidning för medarbetare inom Sundsvalls kommun.
Ansvarig utgivare: Jenny Persson, jenny.persson@sundsvall.se, 070-191 61 78
Redaktör: Olof Axelsson, olof.axelsson@ekonomedia.se, 070-648 06 26
Samordnare: Conny Pedersén, conny.pedersen@sundsvall.se, 072-085 72 11
Adress: Skopet, Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall, skopet@sundsvall.se
Hemsida: sundsvall.se/skopet

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.