Våra kommunala skolor får fin återkoppling i Skolinspektionen kvalitetsgranskning

Skolinspektionen har nyligen kvalitetsgranskat Sundsvalls kommuns arbete inom två områden.

Studieresultat och trygghet samt  våra kompensatoriska åtgärder för elever med sämre förutsättningar har analyserats och Ulrika Segervald och Åsa Jerfsten som är Verksamhetschefer för Grundskolan och är väldigt nöjda över resultatet.

Åsa och Ulrika står vid kaffeautomaten

Foto: Anna Grahn

– Skolinspektionen lyfter särskilt fram att vi har jobbat framgångsrikt med våra rutiner kring ledning och styrning. Sedan 2017 har vi speciellt sett över vår skolstruktur, anpassat resurser där det behövs och haft ett stort fokus på utveckling av vår undervisning, säger Ulrika Segervald.

– Vi ser att det ger effekter på våra elevers resultat. Vi fortsätter jobba med rektorerna så att de, tillsammans med lärarna, ger eleverna bästa möjliga förutsättningar för att höja resultaten ytterligare, berättar Åsa Jerfsten.

Vi är stolta över våra fantastiska skolledare och lärare

Ingenting av detta hade kunnat ske utan skolledare och lärares insatser. Kommunen har kompetenta och engagerade skolledare som hela tiden jobbar med skolans resultat och utvecklingsarbete.

I skolledargruppen lyfter man varandras kompetenser och hjälps åt för att alla elever ska lyckas. Med en stor andel behöriga lärare arbetar alla för att elever ska få den undervisning och det lärande de har rätt till, utifrån sina egna förutsättningar.

Trots våra utmaningar med pandemi och ekonomi är vi stolta över det arbete som sker i Sundsvalls kommuns grundskolor. Hos oss får eleverna möta behöriga lärare, vistas i varierade och trygga miljöer, bli motiverade och få kunskap utifrån sina förutsättningar. Vi vill att alla våra elever ska lära, utvecklas, känna sig trygga och trivas, säger Ulrika.

Åsa tillägger att allt vi gör är i syfte att våra elever, när de lämnar skolan, ska ha sådana kunskaper och färdigheter att de kan välja sin egen framtid.

Skolbarn

Foto: Mostphotos

Läs mer om våra kommunala skolor 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.