Utomhusutställningen Ja, må den leva! stannar till i Sundsvall

Ja, må den leva! är en utomhusutställning från Sveriges riksdag som visas runt om i landet under 2021.

Utställningen berättar historien bakom beslutet om allmän och lika rösträtt. En berättelse om folkrörelser och politiker som format vår demokrati. Mellan 25 maj och 22 juni finns utställningen i Sundsvall där den visas i parken Oasen.

Collage till affisch för utomhusutställningen Ja, må den leva!

Foto: Sveriges Riksdag.

För precis hundra år sedan beslutade Sveriges riksdag om att införa allmän och lika rösträtt. Många människor var engagerade i det som har beskrivits som 1900-talets viktigaste reform. De första demokratiska riksdagsvalen ägde rum 1921 och de första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922.

Under åren 2018–2022 uppmärksammar riksdagen demokratins genombrott i vårt land genom ett fyra år långt demokratijubileum.

Riksdagen firar demokratins historiska genombrott men vi vill också uppmärksamma demokratins möjligheter och utmaningar i dag. Det är hela Sveriges demokrati vi firar, säger riksdagens talman Andreas Norlén.

Kopplat till utställningen finns studie- och fördjupningsmaterial för arbetet med demokratifrågor och demokratins utveckling i Sverige.

Att belysa och hämta in kunskap om vår demokratihistoria är väldigt viktigt när vi medborgare är med och formar den demokrati vi har här och nu och vår demokrati i framtiden, säger Pia Fjällmo, demokratisamordnare Sundsvalls kommun.

Tillsammans med Stadsbyggnadskontoret gör Sundsvalls museum, som är värd för utställningen, det möjligt för allmänheten att ta del av den här viktiga utställningen.

Mer information om demokratijubileet finns på firademokratin.riksdagen.se.
#firademokratin

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.