Sundsvalls unga tar plats på internationell arena när TEDxYouth kommer till Sundsvall

Pandemin är tuff för Sundsvalls ungdomar. Men den kräver också att de som arbetar med ungdomsverksamhet tänker nytt.

Ungdomar står utanför Kulturmagasinet i Sundsvall och håller upp de röda bokstäverna TED X

På bilden: Mikael Hedman, Mona Harr Ströhlein, Eric Kivilompolo, Lyambo Davidsson, Emil Thors, Katja Dahlin, Frida Enström och Rebecca Lampinen. Foto: Therése Ny

– Vi försöker möta ungdomarna i deras egna idéer och tankar. Den 27 maj ordnar vi tillsammans det digitala eventet TEDxYouth, säger Mona Harr Ströhlein, handledare på Unga magasinet.

Kommunens ungdomsverksamhet rullar på under pandemin, om än under delvis andra former.

– På Unga magasinet i Kulturmagasinet är antalet deltagare begränsat och alla måste boka tid i förväg, säger Mona Harr Ströhlein, ungdomshandledare.

Hon är också tillförordnad chef för Ungdomsenheten på Kultur- och fritidsförvaltningen med nio anställda. Förutom Unga magasinet arbetar de med Ung film, musikaktiviteter på Domsaga, demokrati för unga och aktiviteter för unga med funktionsvariationer.

– Det tog ett tag att ställa om men vi försöker hela tiden se möjligheter och hitta nya lösningar, säger Mona Harr Ströhlein.

“En målgrupp som är svår att nå”

Pandemin har gjort det betydligt svårare att marknadsföra de verksamheter som kommunen erbjuder, konstaterar hon. I vanliga fall är ungdomshandledarna ute i skolorna och informerar, men den dörren är stängd tills vidare.

– Det är ett problem eftersom vår målgrupp, 16-25-åringarna, är svåra att nå ut till. Därför måste vi försöka kommunicera på andra sätt.

Arrangerar eventet för tredje året

Ett sätt är TEDxYouth@Sundsvall, som anordnas den 27 maj.
Det är tredje året som Sundsvall ordnar eventet, och den första som den genomförs utan live-publik.
Upplägget vilar på det internationella konceptet TED, känt för sina digitala föreläsningar TED-talks. Bokstaven x signalerar att konferensen är fristående men godkänd av organisationen.

– Vi låter ungdomarna ta plats och dela med sig av tankar, berättelser och åsikter. I förlängningen vill vi lyfta idéer som kan lösa olika samhällsproblem, säger Mona Harr Ströhlein.

Ett event som inspirerar

Det är ungdomsenheten som ordnar kvällen tillsammans med en grupp gymnasieungdomar inom ramen för deras projektarbete.
Årets tema är ”Våga vara kreativ ” och består av föreläsningar och musik, allt på engelska. En del sänds live men det mesta är förinspelat.
Mona Harr Ströhlein ser två stora fördelar med eventet. Förhoppningsvis blir de som tittar inspirerade och får känslan att ungdomar får ta plats. Men minst lika viktigt är eventet för de ungdomar som ordnar det.

– Allt vårt arbete handlar om att möta ungdomarna i deras egna idéer och tankar och erbjuda informellt lärande. Att jobba med TEDxYouth ger dem värdefulla erfarenheter och är en merit när de söker jobb.

Text: Olof Axelsson

Denna artikel är en del av Skopet som är en personaltidning för medarbetare inom Sundsvalls kommun.
Ansvarig utgivare: Jenny Persson, jenny.persson@sundsvall.se, 070-191 61 78
Redaktör: Olof Axelsson, olof.axelsson@ekonomedia.se, 070-648 06 26
Samordnare: Conny Pedersén, conny.pedersen@sundsvall.se, 072-085 72 11
Adress: Skopet, Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall, skopet@sundsvall.se
Hemsida: sundsvall.se/skopet

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.