Nu blir Sundsvalls kommuns personaltidning Skopet helt digital – så blir skillnaden från tidningen

Fullt digitaliserad går anrika Skopet in i en ny era. Med förändringarna möter kommunen ett önskemål från medarbetarna om att nå ut även till invånarna.

Joel beyer Rankila och Conny Pedersén står intill vattnet vid Norra Kajen i Sundsvall.

Skopet mötte upp Joel Beyer Rankila och Conny Pedersén, strateger på Kommunstyrelsekontorets kommunikationsavdelning, för att prata om nya digitala Skopet. Foto: Mats Andersson

– Av tidigare läsarundersökningar vet vi att kommunens medarbetare gärna ser att Skopets innehåll sprids bredare än bara inom kommunens organisation. Man känner en stolthet över det arbete som läggs ner och vill gärna visa upp det, säger Conny Pedersén och Joel Beyer Rankila, kommunikationsstrateger på kommunstyrelsekontorets kommunikationsavdelning.

– Nu blir det möjligt genom att sundsvall.se/skopet blir en del av kommunens externa webb som ny laddningssida av innehållet. För oss är det här ett sätt att satsa på Skopet i en tid där digitaliseringen har större betydelse. Vi vill att Skopets innehåll ska finnas där våra medarbetare finns. Så väl som på arbetet, i telefon, hemma eller på datorn, fortsätter de.

Vad är skillnaderna i övrigt?

– Framför allt att det nu blir en digitalisering fullt ut. Övergången har skett gradvis från papperstidning till bläddringsbart e-magasin och nu en helt digital produkt, säger Conny Pedersén.

–Tidigare utgivning skedde sex gånger per år i form av nummer men med nya Skopet kommer nytt innehåll att publiceras varje vecka. En förändring är också att innehållet blir mer blandat med artiklar, filmade inslag och radioreportage, säger Joel Beyer Rankila.

Vad kommer att kännas igen från tidigare?

– Precis som tidigare kommer det att vara ett innehåll som sätter medarbetaren i fokus, säger Conny Pedersén.

Hur tänker ni kring sättet att ta del av Skopet?

Skärmbild av sundsvall.se/skopet

Skärmbild av sundsvall.se/skopet Foto: Sundsvalls kommun

Skopet finns från och med nu publikt på sundsvall.se/skopet och blir tillgängligt för alla att läsa utan inloggning – oavsett om du läser i mobilen eller vid datorn, säger Joel Beyer Rankila.

– Medarbetare får nu dessutom möjlighet att dela Skopets innehåll i sociala medier – exempelvis till familj och vänner, men även inom den egna professionen. Från kommunens sida kommer vi att dela flitigt på Facebook och våra andra digitala kanaler, säger Conny Pedersén.

Hur syns Skopet på intranätet Inloggad nu?

– På Inloggad finns en tydlig ingång till Skopet och vi kommer även att puffa för nytt innehåll som läggs ut på Skopetsajten sundsvall.se/skopet, säger Joel Beyer Rankila.

Hur produceras Skopet?
– Innehållet planeras genom ett redaktionsråd där förvaltningarna är representerade och i rådet tas beslut utifrån de tips som kommit in och de idéer som vi har själva. Det journalistiska arbetet görs sedan av sundsvallsföretaget Ekonomedia Affärspress, säger Conny Pedersén.

Hur kan man tipsa Skopet?

– Det ser vi gärna att man gör smidigast genom att mejla till oss på skopet@sundsvall.se, säger Joel Beyer Rankila.

Text: Fredrik Mårtensson

Denna artikel är en del av Skopet som är en personaltidning för medarbetare inom Sundsvalls kommun.
Ansvarig utgivare: Jenny Persson, jenny.persson@sundsvall.se, 070-191 61 78
Redaktör: Olof Axelsson, olof.axelsson@ekonomedia.se, 070-648 06 26
Samordnare: Conny Pedersén, conny.pedersen@sundsvall.se, 072-085 72 11
Adress: Skopet, Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall, skopet@sundsvall.se
Hemsida: sundsvall.se/skopet

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.