Nu ska Sundsvalls kommun följa upp tjänsten för tillfälliga farthinder

Uppföljningen som nu påbörjas gäller blomlådor och gummigupp.

Sundsvalls kommun kommer att utvärdera alla ansökningar som kommit in samt skicka ut en enkät till alla som står som ansvariga för avtal för tillfälliga farthinder nu under sommaren.

Anledningarna till att tjänsten utvärderas är:

  • I och med att vi reglerat hastigheten till 30 km/tim eller 40 km/tim på de flesta bostadsgator är behovet av fysiska åtgärder idag mindre.
  • Nya kriterier har tagits fram för där vi bygger permanenta farthinder. På vissa plaster där de tidigare funnit tillfälliga har vi byggt permanenta, till exempel genomfartsvägar.
  • Vi behöver utvärdera hur de farthinder vi ger tillstånd för idag fungerar. Ser man farthindren, vad har farthindren för effekter för gående och cyklister och så vidare.
  • Kommunen som väghållare har ansvar för tillsyn för alla tillfälliga farthinder och utfärdar alla tillstånd. De tillfälliga farthindren finns i hela kommunen och det är vanligt att de utsätts för skadegörelse eller flyttas så att placeringen inte stämmer med den ansökan som kommit in.
  • Farthinder placeras ibland ut utan tillstånd, vilket gör det svårt för kommunen att ha uppsikt över dessa farthinder.

Sundsvalls kommun

Foto: Sundsvalls kommun

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.