Norra Berget är hbtqi-certifierat

Vi är glada att berätta att vi är hbtqi-certifierade!

Vi vill skapa en öppen, inkluderande och trygg miljö för våra medarbetare och alla som besöker oss. Därför har all vår personal gått en gedigen hbtqi-utbildning.

Det är viktigt och meningsfullt att arbeta med dessa frågor när målet är att skapa en miljö där alla känner sig inkluderade och välkomna.

Vår certifiering omprövas vart tredje år så det är ett aktivt och ständigt pågående arbete vi åtagit oss, säger Daniel Eklund, avdelningschef Sundsvalls museum.

Tre personer står på trappen utanför Torpsgården på Norra Berget med regnbågsparaplyer.

Foto: Sundsvalls museum.

Certifiering för medarbetare

Utbildningen för medarbetarna har skett via RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter) och har genomförts under fyra månader. Processen har inneburit både utbildning och förändringsarbete.

Under utbildningen har medarbetarna diskuterat normer kopplat till alla diskrimineringsgrunder som etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande identitet och uttryck, religion, sexuell läggning och ålder.

För dig som besöker oss

Du kommer bland annat att märka att vi är hbtqi-certifierade genom vårt bemötande, vårt utbud, hur vi kommunicerar.

En integrerad del av verksamheten

Vi vill att hbtqi-perspektivet ska vara en självklar del av vår verksamhet, därför finns det med i våra arbetsprocesser och vi har tillsatt en arbetsgrupp som bevakar området, föreslår fortbildning och utveckling.

Hbtqi är en punkt på agendan vid alla enheters arbetsplatsträffar. Vi planerar en årlig gemensam fortbildning inom området för hela avdelningen. I introduktionen för våra nyanställda medarbetare finns också det här viktiga perspektivet med.

Vi fortsätter utveckla

Certifieringen är ett bevis på att vi ständigt arbetar med perspektiv och frågor som rör hbtqi. Vår ambition är att fortsätta utvecklas genom bland annat fortbildning.

Välkommen med förslag på hur vi kan bli ännu bättre. Kontakta oss gärna.

Norra Berget

060-19 12 00
info-norra@sundsvall.se
facebook/norraberget

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.