Vilket lyft- Nu får Loftboden ett nytt tak

Taket som nu läggs på Loftboden är ett nävertak. Fram till första hälften av 1800-talet var sådana tak mycket vanliga i Skandinaviens skogsbygder.

Takbyte på Loftboden Norra Berget

Foto: Ulrika Stenbäck

I de skogsfinska bygderna fanns nävertak kvar långt in på 1900-talet. Loftbodens tak kommer med denna upprustning att få fyra lager av björknäver, som hålls på plats av slanor av gran. Som takmaterial kan näver hålla i upp till 80-90 år men slanorna kan behöva bytas ut lite under tiden.

Nävertak på byggnad

Foto: Ulrika Stenbäck

Mer information om nävertak hittar du Värmlands museums hemsida

Medelpads finnbygder

Loftboden på Norra Berget har en mycket spännande historia. Den kommer ursprungligen från Finnsjön i Torpssocken, som är en del av Medelpads alla finnbygder. Inom Torpssocken fanns den Västra finnmarken dit byarna Lillmörtsjön, Oxsjön, Finnsjön, Stormörtsjön och Naggen hörde.

Till den östra finnmarken hörde Hjältanstorp, Saxen, Munktorp, Storulvsjön och Kilen. Finnbygden härstammar från 1600-talet, då finnar flyttade till mellersta Sveriges skogar för att söka ny mark att bruka. Idag kallar vi dem skogsfinnar.

Skogsfinnar

Skogsfinnarna levde till en början på svedjebruk i skogarna, men gick så småningom över till åkerjordbruk. Det sägs att en fjärdedel av Torpssockens innevånare hade finskt ursprung under 1600-talet.

Loftboden

Loftboden är troligen ända från 1800-talets början men tillhör en medeltida byggnadstyp. Den har ursprungligen fungerat som en förrådsbyggnad på den gård den stod vid. I bodens högra utrymme förvarade man matvaror som torkat kött, fisk och mjölkprodukter. Till vänster fanns bingar för korn, råg, ärter och bröd. Byggnadens övervåning fungerade som övernattningsrum för gårdens ungdomar, tjänstefolk och besökande, samt som klädkammare. Det var ett mycket enkelt boende utan vare sig fönster eller spis.

Byggnaden skänktes sedan till Medelpads fornminnesförening av disponent Axel Jakobsen på Tunadals aktiebolag.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.