Till dig som studerar inom Sfi och Vuxenutbildning

Studiematerial på enkel svenska kring covid och vaccination: Skydda dig själv och andra.

Det finns många frågor och funderingar i samhället kring vaccinationer och vaccin mot covid-19. Det har även cirkulerat en del rykten. Därför har ett studiematerial om vaccinering tagits fram på enkel svenska.

I materialet finns en film, folder och diskussionsfrågor som utgår från de nationella budskapen kring vaccination. Materialet är på enkel svenska och du hittar det via denna länk:
Studiematerial om vaccinering mot covid-19 | Länsstyrelsen Örebro (lansstyrelsen.se)

Materialet har tagits fram av Länsstyrelsen i Örebro län, i samarbete med Region Örebro län.

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) har också tagit fram ett 20-tal filmklipp med trossamfundsledare om vaccin mot covid-19. Filmerna har tagits fram i samverkan mellan SST, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Folkhälsomyndigheten för att nå ut med information i ämnet.

Du hittar filmerna här:
Trossamfundsledare om vaccin mot covid-19 – Myndigheten för stöd till trossamfund (myndighetensst.se)

Vid frågor kontakta Sara Marianne Lindberg, rektor Vuxenutbildningen

Hälsningar
Vuxenutbildningen Sundsvalls kommun, Region Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland och Kommunförbundet Västernorrland

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.